Molenaarspensioenfonds brengt pensioenadministratie per 1 januari 2017 onder bij AGH

27 oktober 2016

BPFv Molenaarspensioenfonds wisselt van pensioenadministrateur, zo blijkt uit de onlangs verschenen najaars pensioenflits van het fonds. Het fonds laat weten per 1 januari 2017 over te gaan van haar huidige administrateur Syntrus Achmea naar Administratie Group Holland (AGH). Reden voor de overgang wordt niet duidelijk uit de nieuwsflits. Het fonds zal in de nieuwsbrief van december meer informatie verstrekken over de overgang.

Syntrus Achmea en Molenaarspensioenfonds sloten per 1 januari 2011 een administratieovereenkomst voor een periode van 5 jaar, zo blijkt uit het jaarverslag van het fonds. Vervolgens heeft het bestuur nog een contract afgesloten voor een periode van één jaar per 1 januari 2016.

Molenaarspensioenfonds is een BPFv met eind Q2 2016 een belegd vermogen van € 519M waarvan 54% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2015 2119 actieve bijdragers en 2095 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €224 per deelnemer en de totale beleggingskosten 74bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2016 een rendement van 5%. Eind Q2 2016 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 106% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 109% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is TKP en de pensioenadministratie wordt tot 1 januari 2017 uitgevoerd door Syntrus Achmea.

Bron:

https://www.molenaarspensioenfonds.nl/Images/20161026_MolenaarsPensioenflits.pdf

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer