Molenaarspensioenfonds zoekt vrijgestelden voor draagvlakverbreding

Molenaarspensioenfonds

1 augustus 2017

Molenaarspensioenfonds (MPF) zoekt aansluiting van vrijgestelde ondernemingen en aan de sector gelieerde bedrijven bij haar pensioenregeling. Dit heeft het bestuur in haar strategisch plan van 2016 vervat. Zij heeft besloten dat het fonds de komende jaren draagvlakverbreding als belangrijkst speerpunt zal hebben, aangezien het haar verwachting is dat, zonder groei van het aangesloten ondernemingen, het aantal deelnemers bij het fonds in de loop van de tijd zal afnemen. Dit brengt onzekerheid over de toekomst van het fonds met zich mee, specifiek over de zelfstandigheid van het fonds.

Het bestuur wil hier actief tegen optreden: “Het bestuur is van mening dat de mogelijkheden tot autonome groei van het MPF binnen de huidige verplichtstelling zo veel mogelijk benut moeten worden en voert hier actief beleid op”.  Steeds meer verzekerde regelingen zijn per eind 2016 opgezegd, waardoor de vrijgestelden zich aan het oriënteren zijn op de markt. Het bestuur wil deze partijen gaan bedienen. Het merendeel van de vrijgestelde ondernemingen zijn reeds bezocht door MPF om hen te informeren over de voordelen van aansluiting. Naast de aansluiting van vrijgestelden onderzoekt het bestuur ook andere opties voor schaalvergroting.

Klik hier voor de factsheet van het pensioenfonds.

Molenaarspensioenfonds is een BPFv met eind Q1 2017 een belegd vermogen van € 502M waarvan 51% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 2265 actieve bijdragers en 2128 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €297 per deelnemer en de totale beleggingskosten 79bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2017 een rendement van 1%. Eind Q1 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 106% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 110% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Aegon en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AGH.

Bron: Jaarverslag 2016, Exelerating

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer