Monique van der Poel in bestuur PME

Erno Kleijnenberg

30 april 2018

PME publiceert op haar website:

“Monique van der Poel (1981) is benoemd in het bestuur van het Pensioenfonds van de Metalektro (PME). Zij volgt Henri Kroezen op die eind vorig jaar met pensioen ging. Monique van der Poel is advocaat en wetenschapper en gespecialiseerd in het pensioenrecht.

Monique van der Poel neemt plaats in de bestuurlijke commissie pensioenbeleid- en communicatie. Als lid van het niet-uitvoerend bestuur heeft zij ook een toezichthoudende rol. Monique heeft de nodige toezichtervaring binnen bedrijfstakpensioenfondsen (Tandtechniek en BPL Pensioen). Binnen het bestuur neemt zij plaats op een werkgeverszetel.

Monique beschikt als pensioenrecht advocaat over uitstekende juridische kennis en ervaring. Naast haar werkzaamheden als advocaat, is zij verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam waar zij doceert en werkt aan een proefschrift over pensioen. Monique van der Poel heeft verschillende wetenschappelijke publicaties op haar naam staan.”

Fondsprofiel Metalektro, bedrijfstakpensioenfonds:

Metalektro, bedrijfstakpensioenfonds is een BPFv met eind Q4 2017 een belegd vermogen van € 47089 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 150136 actieve bijdragers en 166419 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €132 per deelnemer en de totale beleggingskosten 39bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2017 een rendement van 3%.Eind Q4 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 99% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 120% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is MN en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door MN.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer