Monuta: “Verandering in samenstelling raad van commissarissen”

Frank Driessen

5 juni 2019

Monuta publiceert op haar website:

“De raad van commissarissen verandert van samenstelling. Theo Janssen is herbenoemd voor een termijn van vier jaar als commissaris. Eric Pouw is 15 mei 2019 afgetreden als commissaris van Monuta. “

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer