Netspar: Nederlanders niet verzekerd van nabestaandenpensioen

Netspar

31 oktober 2017

De versobering van de Algemene nabestaandenwet (Anw) en de veranderende aard van de arbeidsmarkt brengt het nabestaandenpensioen in gevaar. Zo meldt onderzoeksinstelling Netspar in een research paper. In hetzelfde onderzoek brengt het instituut een aantal oplossingen naar voren.

Eigen verantwoordelijkheid
De vele regels omtrent het nabestaandenpensioen maakt het voor deelnemers moeilijk te doorgronden hoe het precies werkt. Ook de veranderende aard van de arbeidsmarkt draagt bij aan dit zogenaamde Anw-hiaat: werk wordt meer flexibel en wisselvallig. Steeds meer moeten deelnemers zelf zorg gaan dragen voor het generen van een nabestaandenpensioen.

Deze verantwoordelijkheid is echter onvoldoende bekend bij deelnemers. Zij hebben geen idee welk financieel risico nabestaanden lopen onder het geldende regime.

Netspar pleit voor een actievere houding van de wetgever en sociale partners om deze problematiek op te lossen. In dat kader draagt Netspar in haar onderzoek een aantal mogelijke oplossingen voor.

Opbouw over het hele salaris
Als eerste oplossing pleit Netspar voor een opbouw van het nabestaandenpensioen over het gehele salaris. Opbouw gebeurt namelijk nu over het deel boven de AOW-franchise. Mensen die een inkomen nét boven de AOW hebben, kunnen zo meer nabestaandenpensioen opbouwen.

Uniformering
Een tweede oplossing ligt volgens Netspar in een uniformering van het nabestaandenpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum. Een standaarddekking van een percentage van het laatstverdiende salaris zou bijvoorbeeld uitkomst bieden. Zo’n dekking zou een deelnemer in verschillende situaties kunnen beschermen, zoals bij intreding van WW, ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Meer duidelijkheid
Ten slotte vindt Netspar dat de deelnemers beter geinformeerd moeten worden door pensioeninstellingen. Vaak hebben de deelnemers niet door of een regeling wel of niet een nabestaandenregeling bevat. Instellingen moeten hier zo transparant mogelijk over zijn. Ook moeten zij deelnemers de vrijheid bieden om zelf, op vrijwillige basis, alternatieve oplossingen te verkennen.

Bron: ‘Nabestaandenpensioen. Versnipperde vormgeving vertroebelt risico’s’

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer