NHG kiest voor Robeco, a.s.r. vermogensbeheer en KAS BANK

31 mei 2018

NHG publiceert op haar website:

“NHG besteedt per 1 juni zijn vermogensbeheeractiviteiten uit aan a.s.r. vermogensbeheer en Robeco. Hiermee verlegt NHG de beleggingsstrategie van een adviesrelatie naar een beheerrelatie met institutionele vermogensbeheerders. KAS BANK is geselecteerd als effectenbewaarbank en administratiebedrijf.

NHG belegt alleen in obligaties van eersteklas debiteuren. Beide vermogensbeheerders beheren straks gezamenlijk een belegd vermogen van circa 1 miljard euro. Het beleggingsbeleid blijft gericht op behoud van solvabiliteit en excellent risicomanagement. Als nieuwe eis wordt duurzaamheid door middel van controle op ESG-criteria toegevoegd. Dit zijn richtlijnen op het gebied van Environment (milieu), Social (maatschappelijk) en Governance (goed bestuur). De vermogensbeheerders wegen de ESG-criteria constant mee in het beheer van de beleggingsportefeuilles van NHG.

”Met de uitbesteding van vermogensbeheer naar deze twee institutionele specialisten krijgt onze portefeuille optimale aandacht”, verklaart Arjen Gielen, Algemeen Directeur van NHG de keuze voor de nieuwe leveranciers. “Zo spelen we het beste in op toekomstige rentescenario’s en ontwikkelingen op de huizenmarkt waardoor we ons fonds solvabel houden, goed voor een betaalbare premie aan de klant en het borgen van een buffer in slechte tijden.”

Oog voor toekomstige verplichtingen
a.s.r. Vermogensbeheer heeft als dochter van een verzekeraar van nature veel aandacht voor toekomstige verplichtingen in haar beleggingsbeleid. Dit was doorslaggevend voor de keuze voor a.s.r. Vermogensbeheer, aangezien ook bij NHG de beleggingen als doel hebben om te kunnen voldoen aan toekomstige schade-uitkeringen. “Onze lange termijn horizon en duurzaam beleggen gaan hand in hand”, aldus Jack Julicher, directievoorzitter van a.s.r. Vermogensbeheer. “We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid door te beleggen aan de hand van strikte ethische en duurzaamheidscriteria in ons beleggingsbeleid. Door onze ervaring met integraal balansbeheer kunnen we NHG goed bedienen. We zijn trots en blij dat NHG ons dit vertrouwen gunt.”

Kredietanalyse
Robeco staat bekend om uitmuntend beheer en analyses van obligatieportefeuilles, waaronder buy & maintain strategieën. Dit aspect is bepalend geweest voor de keuze voor Robeco. Victor Verberk, co-hoofd credit team en lid van de executive committee van Robeco: “Robeco is een toonaangevende speler op het gebied van vastrentende markten met een stabiel en ervaren team van meer dan 40 beleggingsprofessionals en een beheerd vermogen in vastrentende markten van meer dan EUR 40 miljard, waaronder circa EUR 8 miljard in buy & maintain strategieën. Duurzaam beleggen is bovendien iets waarvan wij al in de jaren ’90 potentieel zagen. Wij zijn zeer verheugd om deze twee kerncompetenties van Robeco te combineren en kijken uit naar een goede samenwerking.””

 

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Nederland - Zoek Alerts
Ontvang onze alerts nieuwsbrief
Market preferences
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer