Nieuw bij Stap: Pensioenkring Astellas

3 januari 2024

APF STAP publiceert op zijn website:

Met ingang van 1 januari 2024 heeft Stichting Pensioenfonds Astellas de pensioenaanspraken en pensioenrechten overgedragen aan Stap. De Nederlandsche Bank heeft in december de verklaring van geen bezwaar afgegeven voor de collectieve waardeoverdracht naar Stap.

Eigen pensioenkring

Wij heten iedereen die betrokken was bij Pensioenfonds Astellas van harte welkom. Of u nog pensioen opbouwt, nog een pensioen heeft bij Pensioenfonds Astellas maar niet meer opbouwt, of al gepensioneerd bent: uw pensioen is bij ons in goede handen.

Wij brengen uw pensioenen onder in een eigen pensioenkring bij Stap, onder de naam Pensioenkring Astellas.

Medezeggenschap gewaarborgd

Uw pensioenkring heeft een eigen belanghebbendenorgaan dat bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgever, deelnemers en gepensioneerden. Op die manier is de medezeggenschap over onder meer het beleggingsbeleid en het toeslagbeleid gewaarborgd.

Informatie van Pensioenkring Astellas

Op korte termijn ontvangt u van ons een brief met meer (praktische) informatie. En leggen we u uit wat de overgang naar Stap precies betekent.

Stap groeit

Met de komst van Aon telt Stap nu 10 pensioenkringen.

Stap beheert nu een totaal belegd vermogen van ruim 8 miljard euro, verdeeld over 10 pensioenkringen.

Astellas

Astellas is een OPF met eind Q3 2023 een belegd vermogen van € 411 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 720 actieve bijdragers en 320 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2023 een rendement van -5%.

Eind Q3 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 122.0% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 119.5% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Goldman Sachs AM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Source: APF STAP
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer