Nieuwe bestuursvoorzitter voor pensioenfonds Hoogovens

17 januari 2024

Hoogovens publiceert op zijn website:

De heer Toine van der Stee is toegetreden tot het bestuur.

Sinds 1 januari 2024 is de heer Toine van der Stee voorzitter van het bestuur van Pensioenfonds Hoogovens. Hij is hiermee de opvolger van Janwillem Bouma.

Hoogovens

Hoogovens is een OPF met eind Q3 2023 een belegd vermogen van € 9.185 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 10.003 actieve bijdragers en 14.414 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2023 een rendement van -2%.

Eind Q3 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 131.1% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 124.3% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door non external.

Source: Hoogovens
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer