Stap: Nieuwe pensioenkring – Pensioenkring Aon Nederland

3 mei 2023

Stap publiceert op zijn website:

Wij heten de (gewezen) deelnemers en gepensioneerden van Stichting Pensioenfonds Aon Groep Nederland (SPAGN) die overgaan naar Stap van harte welkom.

Met ingang van 1 mei 2023 heeft SPAGN de pensioenaanspraken en pensioenrechten overgedragen aan Stap. De Nederlandsche Bank heeft de verklaring van geen bezwaar afgegeven voor de collectieve waardeoverdracht naar Stap.

Eigen pensioenkring

De opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten worden in een eigen pensioenkring ondergebracht, onder de naam pensioenkring Aon Groep Nederland.

De pensioenkring heeft een eigen belanghebbendenorgaan. Op die manier is de medezeggenschap over onder meer het strategische beleggingsbeleid en het toeslagbeleid gewaarborgd.

Informatie van pensioenkring Aon Groep Nederland

In mei gaat u een brief ontvangen met meer (praktische) informatie en wat de overgang naar Stap precies betekent.

Stap groeit

Met de komst van Aon telt Stap nu 9 pensioenkringen. Bestuursvoorzitter Huub Popping: ‘We zijn blij dat Pensioenfonds Aon Groep Nederland gekozen heeft voor Stap. Ik wil iedereen bij deze van harte welkom heten!’.

Stap beheert nu een totaal belegd vermogen van ruim 7 miljard euro, verdeeld over 9 pensioenkringen. Met de nieuwe Pensioenkring Aon Groep Nederland liggen we goed op koers om onze doelstellingen te realiseren en onze toekomstbestendige organisatie verder te laten groeien.

Aon Groep Nederland

Aon Groep Nederland is een OPF met eind Q4 2022 een belegd vermogen van € 696 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 569 actieve bijdragers en 1.122 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2022 een rendement van 1%.

Eind Q4 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 136.0% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 116.2% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is AEGON AM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door RiskCo.

Source: Stap
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer