Nieuwe pensioenregeling Oak pensioen is solidair

20 november 2023

Oak Pensioen publiceert op zijn website:

Sociale partners stemmen in met nieuwe pensioenregeling.

Op 1 juli 2023 is de nieuwe pensioenwet ingegaan. Door deze nieuwe wet veranderen alle pensioenregelingen. Ook onze pensioenregeling verandert. De sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) hebben afspraken gemaakt over de nieuwe regeling. De afspraken staan in het ‘transitieplan’. Je kunt het plan nu bekijken.

Een belangrijke keuze was de keuze tussen een solidaire of flexibele premieregeling. Het belangrijkste verschil tussen deze twee opties is dat de solidaire premieregeling gericht is op het samen beleggen, in plaats van ieder voor zich. Sociale partners vinden het belangrijk dat wij dit met elkaar doen. Zo hebben we straks allemaal dezelfde voordelen en dragen we samen dezelfde risico’s. Dit zorgt voor meer zekerheid voor jouw pensioen. Én lijkt binnen de nieuwe wetgeving het meest op de huidige pensioenregeling. Solidariteit tussen de verschillende generaties blijft de basis.

In het transitieplan staan afspraken over de nieuwe regeling

De sociale partners hebben in het plan afspraken gemaakt over:
– wanneer onze nieuwe pensioenregeling ingaat
– hoe de nieuwe regels er uitzien
– het omzetten van de opgebouwde pensioenen naar de nieuwe regels

Hoe nu verder?

Oak Pensioen wil de nieuwe regeling op 1 januari 2025 in laten gaan. Een belangrijke stap richting overgang naar het nieuwe stelsel, is nu genomen. Wij zijn momenteel bezig om een implementatie- en communicatieplan uit te werken. Hier kijken vervolgens de toezichthouders (De Nederlandse Bank en de Autoriteit Financiële Markten) naar. Hebben zij geen bezwaar tegen deze plannen? Dan kunnen wij verder met de voorbereidingen voor de overgang naar de nieuwe regeling. In 2024 kijken we natuurlijk ook scherp naar onze financiële positie. En houden goed in de gaten dat dit niet teveel afwijkt van onze huidige dekkingsgraad.

Oak Pensioen

Oak Pensioen is een BPFv met eind Q2 2023 een belegd vermogen van € 4.726 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 27.675 actieve bijdragers en 35.530 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2023 een rendement van 1%.

Eind Q2 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 120.3% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 119.6% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BlackRock en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP.

Source: Oak Pensioen
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer