NN CDC fonds installeert Raad van Toezicht

13 januari 2017

Zo blijkt uit een onlangs verschenen bericht op de website van het NN CDC pensioenfonds. DNB heeft ingestemd met de benoeming van het voorgedragen drietal voor de Raad van Toezicht, te weten Irene Vermeeren (voorzitter), Erwin Capitain en Pim Baljet. “De voorzitter van de raad, Irene Vermeeren, ziet het toezicht op en de samenwerking met het bestuur van NN CDC Pensioenfonds met vertrouwen tegemoet”, aldus het fonds.

Het fonds vervangt met de benoeming de visitatiecommissie voor de Raad van Toezicht: “Het fonds kent intern toezicht. De afgelopen jaren werd dit ingevuld door een visitatiecommissie: een commissie van externe deskundigen die zich een beeld vormden over de bedrijfsvoering en het risicomanagement. Het bestuur heeft ervoor gekozen om vanaf 1 januari 2017 intern toezicht in te vullen door een raad van toezicht. Dit is een permanent gremium van het fonds. Naast de taken van de visitatiecommissie heeft de raad nog een andere belangrijke rol: zij staat het bestuur met raad terzijde.

Klik hier om de factsheet te downloaden.

NN CDC fonds is een OPF met eind Q3 2016 een belegd vermogen van € 307M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2015 5779 actieve bijdragers en 39 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €317 per deelnemer en de totale beleggingskosten 47bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2016 een rendement van 2%. Eind Q3 2016 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 105% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 118% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is NN en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Bron: https://nn.cdcpensioen.nl/nieuws/2017/01/raad-van-toezicht-kan-van-start

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer