NN CDC publiceert kwartaalcijfers

28 december 2022

De financiële resultaten van het derde kwartaal 2022 zijn bekend. Het fonds behaalde een totaal rendement van -4,9%. Ten opzichte van het tweede kwartaal steeg de dekkingsgraad van 130% naar 134%. De beleidsdekkingsgraad steeg van 118% naar 122%.

Na afloop van elk kwartaal publiceert NN CDC Pensioenfonds een bericht op de website. Hierin besteedt het fonds aandacht aan de financiële situatie, de beleggingen, de communicatie en de organisatie van het afgelopen kwartaal.

Het fonds vindt het belangrijk om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid en de resultaten omdat het invloed kan hebben op jouw pensioen en de keuzes die jij kunt maken tegen de tijd dat je met pensioen gaat. Het Q3 bericht van 2022 kun je nu bekijken.

NN CDC fonds

NN CDC fonds is een OPF met eind Q3 2022 een belegd vermogen van € 905 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 8.192 actieve bijdragers en 428 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2022 een rendement van -4%.

Eind Q3 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 122.2% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 121.1% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Source: NN CDC
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer