NN doet collega’s aanbod voor een nieuwe cao voor de periode 2021 – 2023

11 mei 2022

NN publiceert o.a. in een persbericht:

Inleiding

In de cao-onderhandelingen heeft NN zich gericht op een balans in arbeidsvoorwaarden die passen bij de toekomst van ons bedrijf. Aangezien NN en vakorganisaties geen onderhandelingsresultaat hebben kunnen bereiken, doet NN een aanbod voor een nieuwe cao, een zogenoemd eindbod. Zo kunnen we collega’s duidelijkheid geven over wat we bieden.

NN wil een aantrekkelijke werkgever zijn voor huidige en toekomstige collega’s. Dit doen we onder meer door het bieden van een competitief salaris, uitgebreide aanvullende arbeidsvoorwaarden en een breed aanbod van opleidings-en ontwikkelmogelijkheden. Daarnaast kunnen collega’s bij NN rekenen op een bovengemiddeld goed sociaal plan en een toekomstbestendige pensioenregeling.

We vinden het belangrijk dat onze collega’s werken in een prettige werkomgeving waar iedereen erbij hoort. De thema’s diversiteit & inclusie, duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid zijn geïntegreerd in onze strategie en brengen we tot uiting in de cao.

Samenvatting eindbod

 • NN biedt per 1 juli 2022 een collectieve loonsverhoging van 3% en een collectieve
  loonsverhoging per 1 maart 2023 van 3%.
 • Daarnaast krijgen collega’s over 2021 een eenmalige uitkering van EUR 1.000 bruto
 • Ook zal per 1 oktober 2022 worden overgegaan naar een pensioenregeling op basis van beschikbare premie (IDC).
 • Het Sociaal Plan laat NN in stand, met alleen een verlaging van de maximum vergoeding van EUR 325.000 naar EUR 275.000 bruto per 1 januari 2023.
 • Daarnaast investeert NN extra in ontwikkeling en inzetbaarheid.

Voorgaande betreft een integraal eindbod dat hieronder zal worden toegelicht. Indien dit eindbod niet integraal, dat wil zeggen op alle onderdelen, door de vakbondsleden wordt aanvaard, dan komt er geen nieuwe cao tot stand en kunnen aan dit formele eindbod ook geen rechten en/of aanspraken worden ontleend door cao partijen en/of collega’s.

Het eindbod, inclusief de nieuwe voorgestelde pensioenregeling per 1 oktober 2022, zal door NN nader worden toegelicht in een webinar op 12 mei aanstaande.

Eindbod NN

NN’s eindbod bestaat uit afspraken op de vier hoofdthema’s (pensioen, beloning, sociaal plan, ontwikkeling & inzetbaarheid) en een aantal overige thema’s.

Pensioen:

 • Vanaf 1 oktober 2022 bouwen collega’s pensioen op bij BeFrank. Dit wordt een beschikbare premieregeling, die in het Pensioenakkoord ‘flexibel contract’ wordt genoemd.
 • De premie die NN inlegt is ongewijzigd en blijft 24% van de pensioengrondslag. Dit betreft een vlakke premie, die onafhankelijk van leeftijd is.
 • De standaard eigen bijdrage blijft 6% van de pensioengrondslag, collega’s kunnen op basis van hun eigen wensen en hun financiële situatie de eigen bijdrage naar boven of naar beneden aanpassen (binnen fiscale grenzen).
 • NN betaalt boven op het huidige pensioenbudget compensatie ter waarde van EUR 60 miljoen voor de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel.
 • Het opgebouwde pensioen blijft achter bij het NN CDC Pensioenfonds. NN maakt met de vakorganisaties en het NN CDC Pensioenfonds afspraken over het toekomstbestendig beheer van het opgebouwde pensioen. Daarnaast kijken ze of vrijwillige waarde overdracht naar BeFrank mogelijk wordt.
 • Collega’s worden door NN en BeFrank geïnformeerd over de nieuwe pensioenregeling en te maken keuzes; daarnaast wordt collega’s bij de inwerkingtreding van de nieuwe pensioenregeling de mogelijkheid geboden voor een individueel pensioen gesprek.

Met deze nieuwe regeling zijn wij een van de eerste werkgevers die een toekomstbestendige pensioenregeling afspreken in lijn met het nieuwe Pensioenakkoord. We bieden onze collega’s een pensioenregeling die individueler is maar waarbij de premie efficiënter wordt ingezet. De regeling wordt hiermee meer in lijn gebracht met pensioenregelingen die we onze klanten bieden.

Source: Unie
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer