Norit Pensioenfonds zoekt nieuwe uitvoeringsvorm

Norit

21 juli 2017

Het bestuur van Norit Pensioenfonds geeft aan dat de huidige vorm niet volstaat onder huidige omstandigheden. Toezicht- en regeldruk en de daaruit voortvloeiende kosten drukken namelijk zwaar op het pensioenfonds. Daarnaast is er een sterke behoefte om te herstellen naar het minimaal vereist vermogen van zo’n 104%, terwijl de beleidsdekkingsgraad eind Q1 2017 89% was. Het bestuur heeft zich daarom in 2016 bezig gehouden met een onderzoek naar een nieuwe uitvoeringsvorm.

Op grond van dit onderzoek heeft het bestuur moeten concluderen dat er geen eenvoudige of financieel pijnloze optie bestaat. Overdracht van aanspraken lijkt het bestuur de optimale oplossing: “Een structurele oplossing wijst in de richting van het overbrengen van huidige en toekomstige pensioenaanspraken naar een andere pensioenuitvoerder”. In dit kader is het fonds in overleg getreden met werkgever Cabot Norit Nederland over eventuele financiële hulp bij overgang naar een groter fonds of APF. Dit heeft niet geleid tot een toezegging. Het bestuur is voornemens in het najaar van 2017 met een plan van aanpak te komen en op grond daarvan in gesprek te treden met de relevante partijen.

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

Norit is een OPF met eind Q1 2017 een belegd vermogen van € 110M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een oud deelnemersbestand met in 2016 308 actieve bijdragers en 434 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €349 per deelnemer en de totale beleggingskosten 48bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2017 een rendement van 2%. Eind Q1 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 89% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 118% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is NN en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door het fonds zelf.

Bron: Jaarverslag 2016, Exelerating BV

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer