Norit voornemens zich aan te sluiten bij BPL

14 maart 2018

Norit kondigt de volgende informatiebijeenkomst aan op haar website:

“Het bestuur komt het voorgenomen plan toelichten om Stichting Norit Pensioenfonds (‘het fonds’) per 1 januari 2019 op te heffen en aan te sluiten bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Landbouw (hierna: BPL). Ook informeren wij u over de stand van zaken van de contacten hierover met Cabot en andere stakeholders, zoals de vakbond.”

Over de keuze voor BPL meldt Norit het volgende:

“De verschillende opties die er zijn (bijv. overgaan naar een verzekeraar, een Algemeen Pensioenfonds (APF, een nieuwe pensioenuitvoerder) of een bedrijfstakpensioenfonds) zijn door het bestuur grondig onderzocht. Al met al lijkt een overstap naar het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Landbouw (BPL) de beste optie. BPL is een groot bedrijfstakpensioenfonds, dat zich oorspronkelijk vooral op de landbouw richtte, maar zich nu openstelt voor andere pensioenfondsen.

Waarom dan BPL? De pensioenregeling van BPL is inhoudelijk beter. Zo is de franchise lager (dat betekent dat je over een groter deel van je loon pensioen opbouwt) en is de opbouw per jaar hoger. Bovendien staat BPL er beter voor, de actuele- en de beleidsdekkingsgraad zijn hoger en bedragen ultimo januari 2018 respectievelijk 104,9% en 101,9%. Hierdoor wordt de kans op korten kleiner en de kans dat de pensioenen in de toekomst geïndexeerd worden, groter.”

Fondsprofiel Norit:

Norit is een OPF met eind Q4 2017 een belegd vermogen van € 111 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 308 actieve bijdragers en 434 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €349 per deelnemer en de totale beleggingskosten 48bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2017 een rendement van 3%.Eind Q4 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 95% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 117% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is NN en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door non-external.

Fondsprofiel BPL:

BPL is een BPFv met eind Q3 2017 een belegd vermogen van € 16646 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 106509 actieve bijdragers en 64368 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €118 per deelnemer en de totale beleggingskosten 40bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2017 een rendement van 2%.Eind Q3 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 100% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 124% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Achmea IM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer