Oak Pensioen: Datum overgang nieuwe regeling wordt 1 januari 2026

10 april 2024

Oak publiceert op zijn website:

Jouw nieuwe pensioenregeling start een jaar later

Oak Pensioen heeft besloten om de overgang naar de nieuwe pensioenregeling een jaar uit te stellen, naar 1 januari 2026. De nieuwe regels gaan dan ook pas gelden voor jouw opgebouwde pensioen. Tot 1 januari 2026 verandert er niets aan jouw pensioenregeling. Hieronder lees je meer waarom jouw nieuwe pensioenregeling een jaar later dan gepland start.

Het bestuur van Oak Pensioen vindt een zorgvuldige overgang belangrijk

Oak Pensioen heeft de afgelopen tijd hard gewerkt aan de voorbereidingen van de overgang van uitvoering naar de nieuwe pensioenregeling, net als alle andere pensioenfondsen. Deze nieuwe regeling kan op zijn vroegst per 1 januari 2025 en moet voor 1 januari 2028 zijn ingevoerd en daarmee zijn we een koploper. De overgang is een complexe en veelomvattende verandering. Deze is dan ook afhankelijk van veel factoren. De belangrijkste zijn de volgende:

  • Nieuwe regelgeving waarbinnen onze sociale partners de nieuwe pensioenregeling hebben afgesproken.
  • De inrichting van een nieuwe administratie, zodat we de nieuwe pensioenregeling kunnen uitvoeren.
  • Onze achterban tijdig en volledig kunnen informeren over de wijzigingen.

Duidelijkheid in wet- / regelgeving en voortgang in de inrichting gaan hand in hand. Doordat beiden nog in ontwikkeling zijn, zorgt die afhankelijkheid soms voor vertraging. Het bestuur van Oak Pensioen vindt het van cruciaal belang dat de overgang zorgvuldig, degelijk en zo beheerst mogelijk plaatsvindt. Dat betekent dat we het daarom op dit moment beter vinden om iets langer de tijd te nemen voor een goede overgang naar de nieuwe pensioenregeling. We willen zeker weten dat de regeling goed uitgevoerd kan worden. Een overgang per 1 januari 2026 geeft de ruimte om onze nieuwe pensioenregeling gedegen in te richten. Dit betekent ook dat we weer een snelle volger zijn geworden, zoals oorspronkelijk de bedoeling was.

Tot 1 januari 2026 verandert jouw pensioenregeling niet

Jouw huidige pensioenregeling zetten wij voort tot 1 januari 2026. Maar de komende tijd staan we natuurlijk niet stil. We gaan door met de voorbereidingen voor de overgang naar de nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2026. Het transitieplan waarin sociale partners de nieuwe pensioenregeling uitwerkten blijft hiervoor de basis, dit verandert namelijk niet.

Oak Pensioen

Oak Pensioen is een BPFv met eind Q4 2023 een belegd vermogen van € 4.970 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 27.675 actieve bijdragers en 35.530 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2023 een rendement van 11%.

Eind Q4 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 121.3% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 118.4% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BlackRock en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP.

Source: Oak
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer