Update: onderzoek DEPF naar opties overdracht gaat door

Deutsche Bank

3 augustus 2017

Douwe Egberts Pensioenfonds (DEPF) onderzoekt nog steeds opties voor het onderbrengen van de reeds opgebouwde pensioenrechten. Dit meldt het gesloten fonds in haar nieuwsbrief van juli. De opbouw van pensioenen is namelijk beëindigd bij DEPF, wat ook de beëindiging betekende van de overeenkomst tussen DEPF en onderneming. Dit werd op 30 juni 2017 bekrachtigd middels ondertekening van de beëindigingsovereenkomst.

Eerder publiceerden we dat DEPF een voorlopig onderzoek heeft gedaan naar de opties voor overdracht. Tijdens dat onderzoek zijn er in totaal zeven partijen overwogen, waaronder verzekeraars, BPFen en een APF. De uitkomsten van deze opvraag zijn in Q1 van 2017 geanalyseerd en in april met het bestuur besproken. Op basis hiervan is tot nu toe één partij afgevallen. De verwachting is dat het bestuur van het gesloten fonds in het najaar van 2017 een besluit zal maken betreffende de overdracht van pensioenrechten.

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

Douwe Egberts is een OPF met eind Q1 2017 een belegd vermogen van € 1750M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een oud deelnemersbestand met in 2016 2226 actieve bijdragers en 4394 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €297 per deelnemer en de totale beleggingskosten 0bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2017 een rendement van 2%. Eind Q1 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 108% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 122% bedroeg. Het fonds is zelf verantwoordelijk voor het fiduciair management en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP.

Bron: https://www.depensioenfonds.nl/sites/depensioenfonds.nl/files/bestanden/nieuwsbriefde_juli2017_def_web.pdf

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer