Ontwerpbesluit nettopensioen naar Eerste en Tweede Kamer

wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen

6 september 2017

Dinsdag 5 september heeft Staatssecretaris Klijnsma van SZW het ontwerpbesluit nettopensioen, besluit tot aanpassing van het inkooptarief voor nettopensioen, aan de Tweede en Eerste Kamer gestuurd.

Het voorstel beoogt een aanpassing van het inkooptarief voor nettopensioendeelnemers. Bovendien voorkomt het ontwerpbesluit vermenging van netto- en brutopensioengeld binnen een fonds. Dit stimuleert, in de woorden van Staatssecretaris Wiebes, de ‘fiscale hygiene’. Het voorstel kent terugwerkende kracht tot 1 september 2016.

Wanneer het ontwerpbesluit door het parlement is goedgekeurd (door middel van de zogenaamde ‘voorhangprocedure’), wordt het voorstel naar de Raad van State gestuurd. Zij zal het besluit controleren op rechtmatigheid en uitvoerbaarheid.

Bron: ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege wijziging van het inkooptarief voor nettopensioen

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer