Operationeel resultaat van Achmea IM was in 2023 €0 miljoen, het beheerd vermogen stijgt naar €190 miljard

15 maart 2024

Achmea publiceert in een persbericht:

Het operationeel resultaat van Achmea IM was in 2023 € 0 miljoen (2022: € 1 miljoen negatief). De omzet bedroeg in 2023 € 114 miljoen (2022: € 106 miljoen). De stijging is onder andere het gevolg van de onboarding van nieuwe klanten, waaronder de CB PPI per medio 2023 en verbreding van dienstverlening bij bestaande klanten.

De bedrijfskosten stegen met € 7 miljoen tot € 114 miljoen (2022: € 107 miljoen) door projectinvesteringen in het nieuwe operating model en de implementatie van het nieuwe pensioenstelstel. Als toonaangevende Nederlandse vermogensbeheerder is Achmea IM goed gepositioneerd haar klanten bij transitie naar het nieuwe pensioenstelsel te begeleiden.

De solvabiliteit van Achmea IM ultimo 2023 is met een ICARAPratio van 163% solide (ultimo 2022: 187%).

Het beheerd vermogen bedraagt eind 2023 € 190 miljard (ultimo 2022: € 166 miljard). Deze stijging is het gevolg van enerzijds nieuwe instroom van circa € 9 miljard en anderzijds van positieve ontwikkelingen op de financiële markten wat leidde tot een stijging van € 15 miljard.

Ook in 2023 heeft Achmea IM voor de meerderheid van de beleggingen voor haar klanten een outperformance behaald. De vraag van klanten naar duurzaam- en impactbeleggen sluit naadloos aan op de doelstellingen van Achmea IM. In 2023 is 7% CO2-reductie in de Achmea IM beleggingsfondsen behaald en daarmee ligt Achmea IM op koers voor het lange termijn doel van 55% reductie in 2030.

Achmea IM is door het Britse ShareAction beoordeeld als de beste Nederlandse vermogensbeheerder op het gebied van stemgedrag vóór duurzaamheidsresoluties op aandeelhoudersvergaderingen. Van de in totaal 69 beoordeelde vermogensbeheerders wereldwijd eindigde Achmea IM overall op positie 2.

Source: Achmea
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer