Operationeel resultaat Achmea Pensioenservices verbeterd

John Shen

22 maart 2018

Achmea publiceert op haar website:

“Achmea heeft in 2016 de strategische keuze gemaakt om de administratieve dienstverlening aan verplichte bedrijfstakpensioenfondsen af te bouwen. In 2017 is met de migratie van vijf pensioenfondsen naar Centric de versnelde afbouw van deze dienstverlening gerealiseerd. Tevens is hiermee de ruimte ontstaan om ons volledig te kunnen richten op de groeistrategie via dienstverlening aan het Centraal Beheer APF en de ondernemings-, beroeps- en vrijgestelde bedrijfstakpensioenfondsen. Het operationeel resultaat is mede door de versnelde afbouw van deze pensioenbeheeractiviteiten verbeterd. Daarnaast daalden de bedrijfskosten door lagere opstartkosten voor de dienstverlening aan het Centraal Beheer APF.”

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer