OPF AZL vraagt waardeoverdracht aan bij DNB

23 januari 2017

Pensioenfonds AZL heeft de collectieve waardeoverdracht naar De Nationale APF aangevraagd bij De Nederlandsche Bank, zo blijkt uit een bericht op de website van het fonds. De termijn waarin DNB bezwaar kan maken tegen de overdracht vervalt op 28 februari 2017. Als DNB tot die tijd geen bezwaar aantekent, worden de pensioenen per 1 maart 2017 overdragen.

In november liet het fonds al weten voornemens te zijn het fonds te liquideren en de alle opgebouwde pensioenaanspraken en rechten over te dragen aan het APF. De keuze voor De Nationale APF is geen verrassing. Ten eerste omdat het APF al samenwerkt met dezelfde partners als het pensioenfonds, namelijk pensioenuitvoeringsorganisatie AZL voor de pensioenadministratie en NN Investment Partners (NNIP) voor het vermogensbeheer. Ten tweede heeft het moederbedrijf van het pensioenfonds, te weten pensioenuitvoeringsorganisatie AZL, samen met NNIP De Nationale APF opgericht.

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

AZL is een OPF met eind Q3 2016 een belegd vermogen van € 149M waarvan 0% herverzekerd en 1% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2015 464 actieve bijdragers en 167 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €174 per deelnemer en de totale beleggingskosten 48bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2016 een rendement van 3%. Eind Q3 2016 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 98% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 118% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is NN en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Bron: https://www.p-azl.nl/nieuws/2017/voortgang-overdracht-p-azl-naar-de-nationale-apf/

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer