OPF Ballast Nedam: overdracht naar PGB of eigen kring bij APF onder mogelijke toekomstopties

11 juni 2018

Pensioenfonds Ballast Nedam publiceert in haar jaarverslag 2017:

“Het Bestuur van het Pensioenfonds heeft de afgelopen jaren de toekomstbestendigheid van het Pensioenfonds als belangrijk onderwerp aangemerkt. Hierbij wordt beoordeeld of het Pensioenfonds de beste uitvoeringsvorm voor de deelnemers is, maar ook blijft. Hierbij zijn onder meer de kostenstructuur, de ontwikkelingen bij de Vennootschap, premieruimte en aard en ontwikkeling van het deelnemersbestand betrokken.

Op basis hiervan heeft het Bestuur de drie meest waarschijnlijke opties gedefinieerd die kunnen worden gevolgd: 1. collectieve waardeoverdracht naar het PGB bedrijfstakpensioenfonds, 2. collectieve waardeoverdracht naar een eigen kring bij een zogenaamd algemeen pensioenfonds, 3. tijdelijke voortzetting van het Pensioenfonds als gesloten fonds. In 2018 zal naar verwachting één van deze drie opties definitief worden gekozen. In 2018 zal dit onderwerp hét speerpunt op de agenda van het Bestuur zijn.”

Fondsprofiel Ballast Nedam:

Ballast Nedam is een OPF met eind Q4 2017 een belegd vermogen van € 1052 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 712 actieve bijdragers en 2316 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €301 per deelnemer en de totale beleggingskosten 22bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2017 een rendement van 3%.Eind Q4 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 105% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 117% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non-external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door non-external.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer