OPF PostNL belegt niet langer in tabak

8 oktober 2018

OPF PostNL publiceert op haar website:

“Vanaf 8 oktober belegt Pensioenfonds PostNL niet meer in tabak. Er wordt niet meer belegd in tabaksproducenten die 5% of meer van de omzet halen uit tabak en tabaksproducten. Tabak draagt niet bij aan een gezonde toekomst. En het past zeker niet bij onze doelstellingen op gebied van ‘Goede gezondheid en welzijn’. Het stoppen met beleggen in tabak past in het MVB-beleid (Maatschappelijk Verantwoord Beleggen) van Pensioenfonds PostNL. Op de uitsluitingenlijst zijn nu 77 bedrijven toegevoegd die actief zijn in de tabakssector. Behalve uitsluiting van tabak, gaat Pensioenfonds PostNL ook wereldwijd stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. Daarmee geeft het pensioenfonds actief invulling aan het MVB-beleid en kan daarmee bedrijven tot ander, duurzamer gedrag aanzetten.”

Fondsprofiel PostNL:

PostNL is een OPF met eind Q2 2018 een belegd vermogen van € 8586 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2017 19532 actieve bijdragers en 30469 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2017 €154 per deelnemer en de totale beleggingskosten 58bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2018 een rendement van 2%.Eind Q2 2018 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 116% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 117% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Aegon en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer