OPF PostNL: wens van Bestuur om uitbesteding van fiduciair management te toetsen

19 juni 2018

OPF PostNL publiceert in het jaarverslag 2017:

“Het Bestuur heeft geconstateerd dat invulling van de risicoanalyse meer diepgang behoeft en zal in 2018 tot een andere aanpak komen. Daarentegen is op het vlak van strategische risico’s en het verandervermogen van het pensioenfonds in 2017 veel aandacht besteed aan de analyse, bespreking en uitwerking van de gesignaleerde risico’s Ook de Raad van Toezicht is hierin een belangrijk klankbord geweest. Er is een aanscherping geweest van het uitbestedingsbeleid onder meer vanwege de wens van het Bestuur om de uitbesteding van het fiduciair management te toetsen in de markt.”

Fondsprofiel PostNL:

PostNL is een OPF met eind Q1 2018 een belegd vermogen van € 8439 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2017 19532 actieve bijdragers en 30469 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2017 €154 per deelnemer en de totale beleggingskosten 58bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2018 een rendement van -1%.Eind Q1 2018 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 115% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 117% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is TKPI en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer