OPF Scildon per 1 november naar kring DB Evenwicht van Centraal Beheer APF

29 oktober 2020

Scildon publiceert op haar website:

“In onze brief van 3 juni hebben wij jou en alle deelnemers geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de collectieve waardeoverdracht van je pensioen. Het pensioen dat je hebt opgebouwd tot 1 oktober 2019 bij Pensioenfonds Scildon. In de brief hebben we de plannen van het bestuur voor toetreding tot een nieuwe kring bij Centraal Beheer APF toegelicht met een op dat moment beoogde overdrachtsdatum van 1 oktober 2020.

Het bestuur is verheugd je nu te kunnen melden dat deze beoogde overdracht daadwerkelijk zal worden uitgevoerd per 1 november 2020. Ons fonds zal samen met kring Primo van APF Volo pensioen als eerste toetreden tot een nieuwe kring bij Centraal Beheer APF. De naam van deze nieuwe kring is DB Evenwicht.
De rechten uit de FAR-regeling zullen per dezelfde datum worden overgedragen naar de beschikbare premieregeling bij Scildon NV.”

Fondsprofiel Scildon:

Scildon is een OPF met eind Q1 2020 een belegd vermogen van € 71 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2017 169 actieve bijdragers en 51 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2020 een rendement van 3.6%. Eind Q1 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 110% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 106.5% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is ASR en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Appel Pensioenuitvoering

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer