Pensioenfonds Ten Cate liquideert, draagt rechten over aan BPF MITT

Ten Cate

9 oktober 2017

Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate  wordt per 1 januari 2018 geliquideerd. De opgebouwde rechten worden op deze datum overgedragen aan bedrijfstakpensioenfonds voor de Mode-, Interieur-. Tapijt- en Textielindustrie (BPF MITT, 2,7 mrd). Het bestuur heeft in de vergadering van 14 september 2017 besloten tot de liquidatie en overdracht.

Onderzoek naar alternatieve uitvoering

In oktober 2016 rapporteerde het fonds voor het eerst dat zij alternatieve uitvoeringsvormen aan het onderzoeken was. Het bestuur gaf toen aan een eventuele aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds of algemeen pensioenfonds te overwegen. Volgens het bestuur was er echter weinig reden tot haast.

Lage rente

Het pensioenfonds heeft nu duidelijk gemaakt dat de liquidatie noodzakelijk werd nadat bepaalde kwetsbaarheden over de eigen uitvoering aan het licht kwamen. Natuurlijk speelde de historische lage rente een rol: in het jaarverslag over 2016 gaf het bestuur al eerder aan dat, door de lage rente, de voorziening pensioenverplichting hoog was. Verhoging van de pensioenen bleek hoe dan ook geen optie. Sterker nog, verlaging in de toekomst kon niet uitgesloten worden.

Nieuwe structuur werkgever

Toch bleek de grootste kwetsbaarheid uit een andere hoek te komen. Werkgever TenCate heeft namelijk een divisiestructuur ingevoerd binnen de bedrijfsvoering. Dit verzwakt, volgens het bestuur van het pensioenfonds, het conglomeraatdenken binnen het bedrijf. Dit brengt het pensioenfonds in een meer complexe situatie. Het fonds zou namelijk voor meerdere contractpartijen het pensioen moet uitvoeren, die wellicht verschillende visies hebben op de pensioenregeling. Dit leidt, volgens het fonds, tot “meer risico’s in de uitvoering (afname deelnemersbestand, verschillende regelingen, hogere kosten e.d.) en governance (onvoldoende bemensing fondsorganen)”.

Afwikkeling

Het pensioenfonds is voornemens alle pensioenrechten tot 31 december 2017 over te dragen aan BPF MITT. De opgebouwde pensioenen worden daarmee, in beginsel, één-op-één overgedragen. Wanneer de overdracht en liquidatie zijn afgewikkeld, wordt het resterend geld gebruikt voor de verhoging van de bestaande pensioenen.

Het bestuur de overdracht gemeld aan DNB. De toezichthouder heeft drie maanden de tijd om het besluit te beoordelen. Wanneer DNB geen bezwaar heeft, wordt de overdracht van de regeling definitief.

BPF MITT

Verplichtgesteld bedrijftakpensioenfonds MITT is een in 2006 ontstane pensioenfonds door de fusie tussen bedrijfstakpensioenfondsen voor de Textielindustrie en de Confectie-industrie. Haar pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL en haar fiduciar management wordt uitgevoerd door MN.

BPF MITT voert de pensioenregelingen uit voor de Mode-, Interieur-. Tapijt- en Textielindustrie. OPF Ten Cate voert op haar beurt de regeling uit voor Koninklijke Ten Cate NV, een Nederlandse multinational en marktleider op het gebied van kunstgrasvezels, beschermingsmaterialen en composieten voor de lucht- en ruimtevaart.

OPF Koninklijke Ten Cate

Klik hier voor de factsheet van het pensioenfonds Koninklijke Ten Cate.

Koninklijke Ten Cate is een OPF met eind Q2 2017 een belegd vermogen van € 417M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 842 actieve bijdragers en 1334 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €329 per deelnemer en de totale beleggingskosten 34bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2017 een rendement van 1%. Eind Q2 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 97% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 119% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non-external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door ACS HR Solutions.

Bron: bericht pensioenfonds, jaarverslag 2016

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer