OPF TenCate krijgt DNB-goedkeuring voor overdracht naar BPF MITT

OPF TenCate

30 november 2017

Pensioenfonds TenCate (OPF TenCate) heeft goedkeuring van De Nederlandsche Bank verkregen voor de collectieve overdracht naar bedrijfstakpensioenfonds voor de Mode-, Interieur-. Tapijt- en Textielindustrie (BPF MITT). De geplande waardeoverdracht op 1 januari 2018 kan nu worden uitgevoerd.

Volgens het bestuur loop de implementatie van de administratie volgens plan. De accountant zal nog een controle uitvoeren op het overdrachtsbestand, ter zekerstelling van BPF MITT. De pensioenen zullen volgens planning tot en met december worden uitgekeerd door OPF TenCate. Vanaf januari zal AZL, de administrateur van BPF MITT, deze taak op zich nemen.

Klik hier voor de factsheet van het pensioenfonds.

Koninklijke Ten Cate is een OPF met eind Q2 2017 een belegd vermogen van € 417M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 842 actieve bijdragers en 1334 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €329 per deelnemer en de totale beleggingskosten 34bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2017 een rendement van 1%. Eind Q2 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 97% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 119% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non-external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door ACS HR Solutions.

Bron:persbericht website, 29 november 2017

Nederland - Zoek Alerts
Ontvang onze alerts nieuwsbrief
Market preferences
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer