Oproep Pensioenfederatie: Beperk BTW lasten voor pensioenfondsen

24 januari 2017

De Pensioenfederatie doet een oproep aan het kabinet en parlement om btw-lasten voor pensioenfondsen te beperken. De federatie is van mening dat het kabinet te weinig oog heeft voor het cumulatieve effect van kosten op het pensioenresultaat van miljoenen deelnemers en de kostenstijging voor werkgevers: “De extra kosten die de overheid met de btw-heffing oplegt, doen de inspanningen van pensioenfondsbesturen om de kosten zo laag mogelijk te houden teniet. Andere Europese landen zien wel ruimte om pensioenfondsen te ontzien, waardoor ook het vestigingsklimaat van Nederland ten opzichte van omliggende landen verslechtert.”

In een uitspraak van de Hoge Raad op 9 december 2016 komt zij tot de conclusie dat géén vrijstelling voor btw kan worden verleend aan pensioenfondsen met een DB-regeling. De pensioenfederatie is het hier niet mee eens: “De Pensioenfederatie concludeert dat het btw-vraagstuk met de uitspraak van de Hoge Raad allerminst is uitgekristalliseerd. Er is te weinig oog voor cumulatief effect op pensioenresultaat en voor verschillen tussen Europese lidstaten en vestigingsklimaat.”

De Eerste Kamer heeft gevraagd om onderzoek te doen naar btw in relatie tot andere landen, maar de staatssecretaris stelt dat dit onmogelijk is. De pensioenfederatie is van mening dat dit onderzoek van grote meerwaarde is: “Het gaat erom of een Nederlandse pensioenregeling die in bijvoorbeeld België of Duitsland ondergebracht wordt daar wél vrijgesteld wordt van btw. Als het Nederlandse kabinet tot de conclusie komt dat er géén ruimte is om pensioenfondsen vrij te stellen, blijft het miraculeus dat omringende lidstaten die ruimte wél zien en benutten.”

Tot slot vindt de pensioenfederatie de extra kosten niet in lijn met de inspanningen van pensioenfondsbesturen: “De 21% extra kosten die bij een deel van de pensioenfondsen neerslaat voor pensioenbeheer zijn fors. Daarnaast doen deze extra kosten afbreuk aan inspanningen van pensioenfondsbesturen om de kosten waar mogelijk te drukken.”

Bron: https://www.pensioenfederatie.nl/artikelen/actueel/2017/openbaar/januari/miljoenen-deelnemers-dupe-van-kostenstijging-door-groeiende-btw-lasten

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer