Optie Stichting Pensioenfonds HP om pensioenregelingen te splitsen

HP

1 juni 2017

Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard laat via een interview met Marcel Lasonder, bestuursvoorzitter van het fonds, weten dat het sinds de splitsing van het bedrijf in Hewlett-Packard Inc. (HPI) en Hewlett-Packard Enterprise (HPE) afzonderlijk bijhoudt wat de pensioenopbouw en daarbij horende financiële verplichtingen zijn voor beide bedrijven. Beide bedrijven profiteren op het moment nog van dezelfde pensioenregelingen. Marcel: “Dat HPI en HPE na de splitsing dezelfde pensioenregelingen hebben gehouden en hetzelfde pensioenfonds als uitvoerder, heeft veel voordelen. Voor alle betrokkenen. Niet alleen voor de deelnemers en gepensioneerden, ook voor de ondernemingen. Zowel organisatorisch, als financieel. Zo hebben we met z’n allen profijt van lagere kosten. Dankzij de schaalgrootte van ons pensioenfonds.”

Echter benadrukt Marcel dat één gezamenlijk pensioenfonds niet in alle toekomstige situaties mogelijk blijft: “Op dit moment zijn de pensioenregelingen van beide ondernemingen hetzelfde. Het is echter mogelijk dat op enig moment HPE en HPI andere keuzes maken waardoor de pensioenregelingen niet meer identiek zijn. In dat geval, mag het pensioenfonds niet meer de pensioenregelingen van beide ondernemingen uitvoeren.” Op het moment dat de pensioenregelingen dus niet meer identiek zijn, zullen de vermogens en verplichtingen van HPI en HPE definitief moeten worden gescheiden. Dat is ook de reden dat het pensioenfonds sinds de splitsing afzonderlijk het pensioen administreert van beide entiteiten: “Omdat we deze al vanaf de splitsing van de ondernemingen specifiek per onderneming administreren, kan dat objectief, zonder overdrachtswinsten of verliezen gebeuren”, aldus Marcel.

Het pensioenfonds houdt, door het separaat administreren van beide bedrijven, de optie dus open om de pensioenregelingen relatief gemakkelijk te kunnen splitsen. Het fonds streeft er echter naar om zolang mogelijk dezelfde pensioenregelingen aan te houden: “het uitgangspunt voor het pensioenfonds is in elk geval wel om commitment op langere termijn te krijgen van de aangesloten ondernemingen. Dat is in principe ook mogelijk, zo lang de pensioenregelingen ten opzichte van elkaar hetzelfde blijven.” Het fonds benadrukt dat de uiteindelijk keuze bij de bedrijven zelf ligt: “Het is echter aan de aangesloten ondernemingen zelf te bepalen of zij Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland haar hun pensioenregelingen ongewijzigd laten en of ze deze bij ons pensioenfonds willen houden voor de uitvoering”, aldus het fonds.

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

Hewlett-Packard is een OPF met eind Q4 2016 een belegd vermogen van € 1985M waarvan 0% herverzekerd en 8% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een oud deelnemersbestand met in 2015 1906 actieve bijdragers en 1949 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €570 per deelnemer en de totale beleggingskosten 27bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2016 een rendement van -4%. Eind Q4 2016 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 104% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 117% bedroeg. De beschikbare premieregeling van het fonds wordt uitgevoerd door Robeco en de middelloonregeling door AonHewitt. Het fonds is zelf verantwoordelijk voor het fiduciair management.

Bron: https://www.hp-pensioenfonds.nl/HP/assets/File/Interviews/20170517%20Interview%20Marcel%20Lasonder.pdf

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer