Overdracht Archimedes naar PGB bijna afgerond

Archimedes

18 januari 2018

De overdracht van de opgebouwde pensioenaanspraken van pensioenfonds Archimedes naar PGB is bijna afgerond. Zo bericht het bestuur van Archimedes op haar website. Op 22 december heeft DNB namelijk toestemming verleend voor de overdracht. Op diezelfde datum hebben de ondernemingsraden van de aangesloten ondernemingen ook hun instemming gegeven.

Het fonds rapporteert nu dat dit het vrijwel zeker maakt dat pensioenfonds Archimedes over de loop van 2018 ophoudt te bestaan. Vanaf 1 januari 2018 waren hoe dan ook de pensioenrisico’s pre-contractueel gedekt door PGB. Het bestuur geeft in het bericht aan dat ‘het eerste kwartaal van 2018 is zeker nog nodig om alle afspraken nader uit te werken en alle documenten (zoals het nieuwe pensioenreglement) te finaliseren en te publiceren.’

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

Archimedes is een OPF met eind Q3 2017 een belegd vermogen van € 567M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 427 actieve bijdragers en 783 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €1364 per deelnemer en de totale beleggingskosten 41bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2017 een rendement van 1%. Eind Q3 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 109% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 118% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non-external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Syntrus Achmea.

Bron: persbericht website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer