Overdracht Tandtechniek naar PFZW uitgesteld, bestuur voor de Ondernemingskamer

SPT

3 november 2017

De voorgenomen collectieve waardeoverdracht van opgebouwde pensioenen bij pensioenfonds Tandtechniek naar pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) is uitgesteld. Er is volgens het fonds meer tijd nodig voor de gegevensoverdracht. Ook moest het bestuur van het pensioenfonds gisteren verschijnen ter zitting voor de Ondernemingskamer. Zo berichtte Tandtechniek gisteren op haar website.

Overdracht naar PFZW uitgesteld
Eerder, in juni 2017, waren beide pensioenfondsen overeengekomen dat alle pensioenaanspraken van Tandtechniek per 1 januari 2018 zouden worden overgedragen naar PFZW. Die datum zou meteen het moment worden waarop de verplichtstelling van kracht komt die vaststelt dat de branche tandtechniek onder PFZW valt.

Volgens het pensioenfonds is uitstel echter noodzakelijk. Er blijkt meer tijd nodig te zijn voor de overdracht van data uit de pensioenadministratie. Gelukkig was er een fall-back scenario opgesteld in geval van vertraging. Dit scenario houdt in dat Tandtechniek de administratie overdraagt van Syntrus Achmea naar Centric. Centric zal voorlopig zorg dragen voor de administratie.

Zitting Ondernemingskamer
Gisteren moest het bestuur van het fonds zich melden voor de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam. Het verantwoordingsorgaan van Tandtechniek heeft namelijk een procedure aangespannen tegen het bestuur van het fonds.

Tijdens de zitting gisteren heeft het verantwoordingsorgaan de rechter verzocht een onderzoek in te stellen naar bestuurlijk handelen over 2014 tot nu. Ook heeft het orgaan verzocht het voltallig bestuur van het fonds te ontheffen en een bewindsvoerder aan te stellen.

Het bestuur heeft op haar beurt de rechter verzocht de verzoeken af te wijzen. In een persverklaring op haar website geeft het bestuur van het pensioenfonds aan de uitslag van de procedure met vertrouwen tegemoet te zien.

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

Tandtechniek is een BPFv met eind Q2 2017 een belegd vermogen van € 766M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 3625 actieve bijdragers en 1950 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €281 per deelnemer en de totale beleggingskosten 48bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2017 een rendement van 0%. Eind Q2 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 88% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 118% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Achmea IM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Syntrus Achmeas.

Bron: bericht website, 2 november 2017

[button style=”e.g. solid, border” size=”e.g. small, medium, big” link=”http://eepurl.com/c7jg5z” target=””] Meld u hier aan voor onze dagelijkse nieuwsupdate[/button]
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer