Pensioenen De Fracties naar Pensioenfonds PGB

12 april 2022

PGB publiceert op haar website:

Werknemers van Bunge Loders Croklaan bouwen vanaf 1 maart 2022 pensioen op bij Pensioenfonds PGB. Het vorige pensioenfonds De Fracties wil ook alle opgebouwde pensioenen per 1 juli 2022 aan Pensioenfonds PGB overdragen. Daarom tekenden Pensioenfonds De Fracties en Pensioenfonds PGB een intentieovereenkomst.

Pensioenfonds PGB is blij met de verwachte komst van de ongeveer 1000 deelnemers, ex-deelnemers en gepensioneerden. Vanaf mei verstuurt Pensioenfonds PGB de eerste welkomstcommunicatie aan deelnemers. Ex-deelnemers en gepensioneerden ontvangen na juli bericht. Het huidige pensioenfonds De Fracties, wordt na de overgang opgeheven.

Overgang moet nog worden goedgekeurd

Voor de overgang is goedkeuring nodig van de toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De procedure met deze instantie loopt nog.

Waarom de overstap naar Pensioenfonds PGB?

De belangrijkste redenen voor de overstap is de toekomstbestendigheid en bestuurlijke continuïteit, naast de relatief hoge uitvoeringskosten bij het kleinere pensioenfonds De Fracties en het betere pensioenperspectief bij Pensioenfonds PGB.

Welkom vanuit Pensioenfonds PGB

Deelnemers, ex-deelnemers en gepensioneerden krijgen persoonlijk bericht van Pensioenfonds PGB om ze hartelijk welkom te heten en ze informatie te geven over wat de overstap voor hen betekent. Zij vinden ook meer informatie via pensioenfondsdefracties.nl en pensioenfondspgb.nl/defracties

Fracties

Fracties is een OPF met eind Q4 2021 een belegd vermogen van € 239 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 478 actieve bijdragers en 89 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2021 een rendement van 3%.

Eind Q4 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 106.4% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 119.4% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is NN IP en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Dion Pensioen Services.

PGB

PGB is een BPFv met eind Q4 2021 een belegd vermogen van € 37.167 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 93.529 actieve bijdragers en 81.660 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2021 een rendement van 3%.

Eind Q4 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 111.5% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 120.0% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is PGB Pensioendiensten en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door PGB Pensioendiensten.

Source: PGB
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer