Pensioenen Vitol Anker per 1 januari 2017 naar Belgische verzekeraar Integrale

14 december 2016

Pensioenfonds Vitol Anker draagt de pensioenen over aan de Belgische verzekeraar Integrale in Luxemburg. Zo blijkt uit het onlangs verschenen document ‘Nieuwe Pensioenregeling VTTI’ op de website van het fonds. Met de overdracht wil het bestuur korting op de pensioenen voorkomen: “Het bestuur wil kortingen op de pensioenen voorkomen. Mede daarom is besloten de Stichting Pensioenfonds Vitol Anker (SPFVA) op te heffen en per 1 januari 2017 de pensioenen van voor 1 januari 2017 over te dragen aan de Belgische verzekeraar Integrale in Luxemburg.”

Uit het document blijkt dat het fonds een dekkingstekort heeft en in 2017 voor het eerst zou moeten korten: “Er is sprake van een dekkingstekort. Het fonds heeft minder geld dan het volgens de regels van de overheid zou moeten hebben. Dit zou in 2017 voor het eerst hebben geleid tot een korting op uw pensioen van voor 1 januari 2017.” Het bestuur heeft hierop actie ondernomen, wat leidde tot de overdracht: “De leiding van het Pensioenfonds heeft werkgevers en werknemers een voorstel gedaan om korting te voorkomen. Dat resulteert nu in een overdracht aan Integrale in Luxemburg, waar de overheid andere financiële eisen stelt aan pensioenfondsen en een garantie van de werkgevers vraagt als het afgesproken rendement niet wordt gehaald.” Tot slot worden er nog twee redenen aangedragen voor de overdracht: “Naast het korten van pensioen speelt ook mee dat het Pensioenfonds volgens de overheid kwetsbaar is en de leiding (het bestuur) veel tijd moet investeren in het besturen van het Pensioenfonds.”

Vitol Anker is een OPF met eind Q3 2016 een belegd vermogen van € 69M waarvan 0% herverzekerd en 19% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2015 271 actieve bijdragers en 65 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €71 per deelnemer en de totale beleggingskosten 77bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2016 een rendement van 3%. Eind Q3 2016 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 90% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 117% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Kempen & Co en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Anchor Insurance.

Bron: http://www.spfva.nl/nieuws/

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer