Pensioenfederatie: wetsvoorstel automatische overdracht verdient enige wijziging

automatische waardeoverdracht

18 september 2017

De Pensioenfederatie is het in grote lijnen eens met het wetsvoorstel automatische waardeoverdracht. Enkele zaken verdienen nog de aandacht van de wetgever. Dit vermeldt zij in een position paper over het wetsvoorstel, gestuurd aan de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel automatische overdracht verplicht de pensioenuitvoerder om kleine pensioenen, bij overstap van de deelnemer, over te dragen aan een nieuwe uitvoerder.

Vereenvoudiging proces
De Pensioenfederatie beaamt dat het wetsvoorstel grotendeels in het voordeel zal werken van de deelnemer en de uitvoerder. Het wordt namelijk mogelijk om verscheidene regelingen te bundelen onder één gemeenschappelijke pensioenrichtleeftijd. Zo zullen de kosten van uitvoering dalen en daarmee het resultaat voor de deelnemer stijgen. Echter, dit is alleen goed mogelijk wanneer het proces van automatische waardeoverdracht zo eenvoudig en overzichtelijk mogelijk wordt gemaakt. In dit kader hebben de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars een gezamenlijke werkgroep opgericht om dit proces in te richten.

Intreding afkoopmogelijkheid
De Pensioenfederatie heeft wel twee voorstellen ter verbetering van het huidige voorstel. Zoals zij ook had aangegeven in haar reactie op de AMvB automatische waardeoverdracht (zie eerder bericht), moet de ‘knip’ tussen ‘nieuwe’ en ‘bestaande’ pensioenen op het moment van inwerkingtreding worden gezet. Dit moment bepaalt namelijk het verschil tussen pensioenen die afgekocht kunnen worden en welke automatisch overgedragen dienen te worden. Volgens het huidige wetsvoorstel wordt het verschil op twee jaar voor inwerkingtreding van de wet gezet.

Afkoopmogelijkheid blijft mogelijk
Ook vindt de Pensioenfederatie dat, in bepaalde gevallen, de mogelijkheid tot afkoop nog steeds moet blijven bestaan. Dit zou bijvoorbeeld gaan gelden wanneer meerdere onsuccesvolle pogingen zijn gedaan om het pensioen over te dragen.  Dit wordt ook onderschreven door de Raad van State in haar advies over het wetsvoorstel. Wanneer bijvoorbeeld een buitenlandse deelnemer terugkeert naar het land van herkomst, is overdracht bijna onmogelijk. In deze gevallen moet er volgens de Pensioenfederatie een mogelijkheid tot afkoop blijven bestaan.

Bron: website de Pensioenfederatie, 15 september 2017

Nederland - Zoek Alerts
Ontvang onze alerts nieuwsbrief
Market preferences
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer