Pensioenfederatie: doorbelasting kosten DigiD en MijnOverheid getuigt van bestuurlijk onfatsoen

doorbelasting

25 september 2017

De Pensioenfederatie is niet tevreden over het plan om de kosten rond het gebruik van DigiD en MijnOverheid door te belasten  aan de gebruiker. Dat schrijft zij in een brief gericht aan  Digicommissaris Bas Eenhoorn, die belast is met het regie over de (verdere) ontwikkeling van Generieke Digitale Infrastructuur.

Het Nationaal Beraad Digitale Overheid gaat binnenkort besluiten of de kosten van de digitale overheidsdiensten moeten worden afgewenteld op afnemers. Dit besluit valt in het bredere kader van de verdere ontwikkeling van de Generieke Digitale Infrastructuur, de verzameling digitale producten, diensten en voorzieningen die overheidswege gebruikt worden.

Eerder was al besloten door de Ministerraad dat de kosten van de GDI op basis van het ‘profijtbeginsel’ zouden worden doorbelast. Dit beginsel houdt in dat partijen die voordeel hebben van de diensten, daarvoor moeten betalen.

De Pensioenfederatie kan zich niet vinden in dit standpunt. Zij constateert allereerst dat de kosten voor DigiD en de Berichtenbox erg hoog zijn. Wanneer de kosten worden doorbelast, zullen veel fondsen toch kiezen voor andere communicatiemiddelen. Wanneer dit gebeurt, vervallen de voordelen van het gebruik van de digitale communicatiemiddelen die door de overheid worden verstrekt.

Bovendien creert doorbelasting problemen voor pensioenfondsen die nu de digitale diensten van de overheid gebruiken. Zij moeten al snel kiezen voor het opzeggen van DigiD en Berichtenbox, of doorgaan, gebukt onder zware kosten.  De Pensioenfederatie verzoekt daarom, als er toch wordt besloten tot doorbelasting, met pensioenfondsen rekening te houden. Dit houdt concreet in dat de doorbelasting pas vanaf 2019 wordt ingezet voor pensioenfondsen.

Bron: de Pensioenfederatie

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer