Pensioenfederatie: Private equity – pensioenfondsen ondernemen acties

10 november 2023

De hoge prestatievergoedingen aan private equity-bedrijven leiden tot zorgen en discussie. Voor de pensioensector reden om acties te ondernemen. Vandaag heeft de Pensioenfederatie een brief over deze acties aan demissionair minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen gestuurd. De acties richten zich op transparantie over de beleggingscategorie en de kostenopbouw, communicatie met de deelnemers en de maatschappij en dialoog met stakeholders en buitenlandse institutionele beleggers over de hoge prestatievergoedingen.

Na een constructief gesprek over de beleggingscategorie private equity in het najaar 2022 stuurde de Pensioenfederatie de minister een brief over de motivatie van de pensioensector om in private equity te beleggen, met voorbeelden en acties. We gaven aan dat elk pensioenfonds zijn eigen beleggingsafwegingen maakt en daarbij onder andere rekening houdt met de voorkeuren van deelnemers. Dit geldt ook voor politieke wensen die recent bij de pensioensector zijn neergelegd, zoals beleggen in venture capital, een private equity-categorie. Ook hierin maken pensioenfondsbesturen een eigen afweging en leggen zij deze uit.

Transparantie

De Pensioenfederatie geeft haar leden nadrukkelijk mee om extra veel aandacht te besteden aan het inzichtelijk maken van private equity-beleggingen, aan de motivatie om erin te beleggen en aan de (gereserveerde) kosten. De voorgaande jaren gebeurde dit wellicht onvoldoende. De afgelopen tijd hebben veel pensioenfondsbesturen met hun verantwoordings- of belanghebbendenorgaan nadrukkelijk bij de afwegingen rond private equity stilgestaan. Verder hebben pensioenfondsbesturen in hun jaarverslagen over 2022 extra aandacht besteed aan private equity als beleggingscategorie.

Communicatie

Beleggen via private equity heeft vaak een positieve impact op samenleving en milieu. Pensioenfondsen hebben voorbeelden hiervan gedeeld op hun website, in verslagen en via (social) media. Samen met een aantal pensioenfondsen heeft de Pensioenfederatie een speciaal magazine uitgebracht. Daarin vertellen pensioenfondsen hoe ze via private markten beleggen in de energietransitie van Nederland en andere landen.

Dialoog

Samen met een aantal leden is de Pensioenfederatie in gesprek gegaan met stakeholders en andere institutionele beleggers in internationale samenwerkingsverbanden. Zo hebben we gesproken met vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP), PensionsEurope, UN Principles for Responsible Investment (PRI) en Deense en Finse pensioenfondsen. Bij de meeste partijen was er weinig animo om verder over het onderwerp te spreken, maar we blijven het internationaal aankaarten.

Source: Pensioenfederatie
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer