Update: Pensioenfederatie tevreden over wetsvoorstel transparant toezicht

wetsvoorstel Transparant toezicht

6 september 2017

De Pensioenfederatie is verheugd met de huidige versie van het wetsvoorstel transparant toezicht financiële markten. Dat maakt de belangenvereniging bekend op haar website. In een eerdere versie van het voorstel werden namelijk veranderingen voorgesteld aan de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling. Deze voorgestelde veranderingen zijn niet langer onderdeel van het wetsvoorstel.

Consultatie
Tijdens de consultatie over het wetsvoorstel stelde de Pensioenfederatie zich hier eerder kritisch over op. Zij stelde dat pensioenfondsen “rechtswege al volledig transparant zijn over kosten en rendementen”. Bovendien was tijdens de consultatie niet duidelijk op welke manier het pensioenrecht zou veranderen.

Hoewel niet expliciet wordt verwezen naar de consultatieronde in het voorstel, is het duidelijk dat de wijzigingen aan het pensioenrecht niet langer betrokken zijn bij het wetsvoorstel. De Pensioenfederatie ziet juist dat het wetsvoorstel een voorbeeld neemt aan de transparantie van het toezicht op pensioenfondsen ter verbetering van het toezicht op financiële instellingen.

Het wetsvoorstel ligt nu ter beoordeling bij de Tweede Kamer. Tijdens dit onderdeel van het wetgevingsproces kunnen nog wijzigingen worden aangebracht.

Bron: Pensioenfederatie, 5 september 2017

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer