Pensioenfederatie verstuurt document voor succesvolle start nieuwe pensioenregeling

BTW-vrijstelling

24 mei 2017

De Pensioenfederatie, overkoepelende belangenbehartiger van bijna alle Nederlandse pensioenfondsen, heeft het document “Elementen voor modernisering van het pensioenstelsel” verstuurd waarin zij uiteenzet wat nodig is voor een succesvolle start van een nieuwe pensioenregeling. Met het document wil zij het debat over de ‘piketpalen’ voor de toekomst van het pensioenstelsel bevorderen. De federatie benoemt het belang: “Het nieuwe regeerakkoord en wetgevingsvoorstellen die daarop volgen, zijn van groot belang om ook in de toekomst een adequaat en goed pensioen tegen lage kosten te realiseren.”

In het document wordt geschetst wat nodig is om in de wereldtop te blijven: “meer mogelijkheden voor pensioenfondsbesturen om een waardevast pensioen te realiseren, een uitbreiding van verantwoorde keuzemogelijkheden, zonder dat uitvoeringskosten de pan uit rijzen en een meer persoonlijk pensioenvermogen met behoud van een hoge mate van risicodeling. Verplichtstelling is een randvoorwaarde voor die risicodeling. Het handhaven van de fiscale ruimte is een randvoorwaarde voor behoud van het vertrouwen.” Daarbij wordt benadrukt dat pensioen goed geregeld is in Nederland, maar dat er meerdere ontwikkelingen zijn die een ‘pensioenevolutie’ nodig maken.

Verder is een van de onderwerpen die uiteen wordt gezet kostentransparantie en de rol van de overheid bij lage kosten. De federatie roept de overheid op om een bijdrage te leveren op vier mogelijke manieren: “het vergemakkelijken van consolidatie van verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen, het beperken van BTW-lasten en uitvoeringskosten, het afschaffen van de financiële transactietaks (FTT) en het beteugelen van toezichtkosten.”

Klik hier voor het document “Elementen voor modernisering van het pensioenstelsel”.

Bron: https://www.pensioenfederatie.nl/actueel/nieuws/2017/openbaar/mei/nieuwe-pensioenregeling-wat-nodig-is-voor-een-succesvolle-start

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer