Pensioenfederatie: herziening Wet bekostiging Financieel toezicht niet nodig

Wet bekostiging Financieel toezicht

17 augustus 2017

Pensioenfederatie heeft op 15 augustus gereageerd op een consultatie betreffende een herziening van de Wet bekostiging financieel toezicht. Het betreffende wetsvoorstel zorgt ervoor dat bepaalde onderdelen van de wet door Algemene Maatregelen van Bestuur en Ministeriële regelingen vervangen worden. Met deze middelen heeft de minister meer reikwijdte om toepassing van de wet te bepalen. Het wetsvoorstel is volgens het demissionair kabinet bedoeld om de wet flexibeler te maken.

Pensioenfederatie is echter niet overtuigd “van nut en noodzaak van het wetsvoorstel dat nu voorligt”. De overheidsbijdrage aan het toezicht is namelijk enige tijd al vervallen. Sindsdien zorgt vooral de parlementaire macht ervoor dat de kosten van toezicht begrenst blijven. Volgens Pensioenfederatie ziet het ernaar uit dat het wetsvoorstel poogt deze controle te verwijderen en zo de toezichtkosten door de onder toezicht staande partijen te laten betalen.

Tot slot kaart Pensioenfederatie in haar reactie nog twee andere zaken betreffende toezicht aan. Allereerst zou zij meer transparantie willen zien in de begroting van de AFM. Het lijkt de federatie preferabel dat de toezichthouder een meer homogene methodiek hanteert voor kostendoorrekening. Ten tweede voorziet zij niet alleen problemen met de directe kostendoorrekening van toezicht, maar in toenemende mate ook met de indirecte kosten van toezicht. Pensioenfederatie vreest dat deze kosten worden afgewenteld op de sector.

Bron: Website Pensioenfederatie

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer