Pensioenfonds A.C. Nielsen brengt zijn pensioen onder bij Zwitserleven

5 oktober 2022

Zwitserleven heeft per 1 oktober 2022 de pensioenaanspraken en -rechten overgenomen van Stichting Pensioenfonds A.C. Nielsen (Nederland) B.V. In totaal gaat het om circa 485 deelnemers en een belegd pensioenvermogen van ongeveer EUR 55 miljoen.

Door de rechten bij Zwitserleven onder te brengen, creëert Pensioenfonds A.C. Nielsen langetermijnzekerheid voor de deelnemers. Naast een garantie op de reeds opgebouwde pensioenen heeft het pensioenfonds alle in het verleden niet toegekende indexaties, ook wel inhaalindexaties geheten, in één keer per 1 oktober 2022 toegekend aan de deelnemers. Aanvullend ontvangen alle deelnemers met ingang van 2023 jaarlijks een levenslange vaste indexatie.

Pensioenfonds A.C. Nielsen is sinds 2015 een gesloten pensioenfonds. Dat betekent dat er geen pensioenpremies meer in het pensioenfonds worden gestort en pensioenen alleen nog worden beheerd en uitgekeerd. Met deze overname zal het pensioenfonds op termijn dus ophouden te bestaan. De overdracht is nog onder voorbehoud van goedkeuring door de DNB.

Zeker en duurzaam pensioen

Lennaert van Anken, Head of Buy-Out & Corporate Development bij Zwitserleven, is heel blij dat, na een zeer intensief traject onder begeleiding van Willis Towers Watson, Pensioenfonds A.C. Nielsen heeft gekozen voor Zwitserleven: “Door de overdracht biedt Pensioenfonds A.C. Nielsen haar deelnemers een levenslange garantie op de opgebouwde pensioenen verhoogd met de inhaalindexatie, inclusief een jaarlijkse vaste indexatie. Zo kunnen alle deelnemers van het fonds direct of op termijn genieten van het Zwitserleven Gevoel. Door het sluiten van een buy-out contract met Zwitserleven, kiest Pensioenfonds A.C. Nielsen voor een zeker en duurzaam pensioen voor al zijn deelnemers. Onze buy-out biedt dé pensioenoplossing die aansluit op de specifieke wensen van het pensioenfonds, aangevuld met persoonlijke begeleiding.”

Beste oplossing voor deelnemers

Peter Dorrestijn, voorzitter Pensioenfonds A.C. Nielsen, licht toe waarom de keuze op Zwitserleven is gevallen als pensioenuitvoerder: “Na een zorgvuldige selectie heeft het bestuur gekozen voor een overdracht naar Zwitserleven als verzekeraar. Het bestuur is van mening dat Zwitserleven de beste oplossing biedt voor alle gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. Hierbij is niet alleen gekeken naar de mogelijkheden voor het verlenen van indexatie, maar ook naar criteria als communicatie, dienstverlening en duurzaamheid. Het onderbrengen van de pensioenen bij Zwitserleven geeft onze deelnemers de meeste zekerheid op een goed pensioen.”

Nielsen AC

Nielsen AC is een OPF met eind Q2 2022 een belegd vermogen van € 60 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 2 actieve bijdragers en 118 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2022 een rendement van -11%.

Eind Q2 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 113.8% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 119.9% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is a.s.r. vermogensbeheer en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door RiskCo.

Source: Athora
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer