Pensioenfonds Accountancy verlengt uitbestedings- overeenkomst TKP

Pensioenfonds Accountancy

19 juli 2017

Pensioenfonds Accountancy heeft besloten de uitbestedingsovereenkomst met TKP Pensioen B.V. voor 1 jaar te verlengen. Dit heeft het fonds in haar jaarverslag van 2016 vermeldt. De uitbestedingsovereenkomst zou per 31 december 2016 aflopen. Dit betrof een langlopende overeenkomst voor een periode van 2 jaar, met een optie tot verlengen van 1 jaar en een opzegtermijn van twee maanden. De fee van TKP voor de uitbesteding bedroeg in 2016 € 1.038 miljoen. Na voltrekking van dit jaar zullen de pensioenaanspraken worden overgedragen naar Stap APF, waarna het fonds zal ophouden te bestaan.

Klik hier voor de factsheet.

Accountancy is een BPFn met eind Q1 2017 een belegd vermogen van € 418M waarvan 92% herverzekerd en 2% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 3278 actieve bijdragers en 591 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €471 per deelnemer en de totale beleggingskosten 40bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2017 een rendement van -2%. Eind Q1 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 98% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 102% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Aegon en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP.

Bron: Jaarverslag 2016, Exelerating

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer