Pensioenfonds Achmea | Bij maatschappelijk verantwoord beleggen hanteren we ook een landenbeleid

15 juli 2022

Pensioenfonds Achmea publiceert op haar website:

Er zijn landen waarin we als Pensioenfonds Achmea niet willen beleggen. Sinds dit jaar horen Rusland, China en Qatar daar ook bij. Maar denk ook aan landen als Iran, Libië, Myanmar, Soedan en Syrië. Hoe wordt er beslist over landen? Manager vermogensbeheer Wiebe Hofstra vertelt er meer over.

Pensioenfonds Achmea belegt maatschappelijk verantwoord

Maatschappelijk verantwoord beleggen houdt ook in dat we bepaalde bedrijven en sectoren uitsluiten. Denk aan de tabaksindustrie of bedrijven die bijvoorbeeld clusterbommen maken (controversiële wapens). Ook kijken we naar landen. Is er sprake van vergaande corruptie of schending van mensenrechten? Dan sluiten we die landen uit. Hoe beoordelen we dat?

Met ons landenbeleid volgen we ons eigen normenkader en wettelijke richtlijnen

Wiebe: “Het is niet zo dat we dat zelf wereldwijd onderzoeken. Bij ons landenbeleid maken we gebruik van de scores van de instituten Freedom House (mensenrechten), ITUC (arbeidsrechten) en Transparency International (corruptie). De vrijheidsstatus van Freedom House vinden we daarvan de belangrijkste omdat we veel belang hechten aan het respect voor fundamentele mensenrechten.

Dat wil niet zeggen dat we altijd afwachten op informatie uit die hoek. We kunnen ook zelf stappen zetten. Toen de oorlog uitbrak in Oekraïne hebben wij bij onze vermogensbeheerder aangegeven dat we niet langer in Rusland wilden beleggen.”

Verder volgen we de richtlijnen van organisaties als de VN en de OESO en screenen we op basis van de EU-sanctielijst.

“Samen hebben we impact”

“Landen uitsluiten betekent in de praktijk dat wij geen staatsleningen van dat land willen kopen”, legt Wiebe uit. ”Ook beleggen we dan niet in staatsbedrijven van dat land. Zo kunnen we wel degelijk invloed uitoefenen. Niet zozeer in ons eentje, maar juist samen. Net zoals wij volgen de meeste pensioenfondsen de richtlijnen van de VN, de OESO en de EU. Juist door samen landen uit te sluiten hebben dit soort acties impact.”

“Kloppen onze criteria nog?”

Pensioenfonds Achmea heeft het landenbeleid dit jaar opnieuw tegen het licht gehouden. “Je moet regelmatig evalueren. Klopt het nog wat we doen? Veranderingen gaan snel. Met name op de vrijheidsindex hebben we onze normen aangescherpt. ik noem maar iets. Voortdurend moet we bewaken of onze criteria nog kloppen.”

Samenspel met vermogensbeheerder

Veranderingen doorvoeren in het landenbeleid vraagt vaak om samenspel met de vermogensbeheerder, in ons geval Achmea Investment Management. Wiebe: “Het aangescherpte beleid wordt op onze portefeuille toegepast. In onze eigen mandaten realiseren we dat door het in de mandaatafspraken te verwerken. En bij de beleggingsfondsen die we hebben geselecteerd sluit het beleid goed aan op dat van ons pensioenfonds. Dat is het resultaat van een goede samenwerking.”

Achmea

Achmea is een OPF met eind Q1 2022 een belegd vermogen van € 9.774 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 11.978 actieve bijdragers en 6.676 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2022 een rendement van -6%.

Eind Q1 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 128.0% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 118.1% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Achmea IM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Achmea Pensioenservices.

Source: Pensioenfonds Achmea
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer