Pensioenfonds Ahold gaat 5% van pensioenvermogen impactvol beleggen

17 april 2024

Pensioenfonds Ahold Delhaize heeft in de onlangs gepubliceerde documenten Jaarverslag (2023-12) en Duurzaam beleggen halfjaarverslag Juli – december 2023 (2023-12) aangegeven het duurzaam beleggingsbeleid van nieuwe impulsen te voorzien. Het fonds meldt in het jaarverslag daarover: ‘Ons duurzaam beleggingsbeleid blijft in beweging. Ook voor 2024 hebben we weer nieuwe stappen gepland in ons duurzaam beleggen tweejarenplan: de selectie van een impactmanager, een onderzoek naar ESG-benchmarks en het opstellen van een biodiversiteitsrapportage.

• We gaan 5% van het pensioenvermogen beleggen in zogeheten impact beleggingen. Hiermee kunnen we direct impact maken op onze thema’s klimaat en voeding.
• We gaan een onderzoek doen naar ESG-benchmarks met als doel onze aandelenportefeuille hieraan te toetsen.
• We gaan ons ESG-risicobeheer verder ontwikkelen.
• Voortbouwend op de 2-pager die in 2023 is gepubliceerd, gaan wij in 2024 de communicatie op het gebied van duurzaamheid verder uitbreiden.

In het Duurzaam beleggen halfjaarverslag Juli – december 2023 (pagina 38) verwoordt het pensioenfonds dat als volgt: ‘ADP heeft de ambitie om 5% van de beleggingsportefeuille te beleggen in voedingsoplossingen en klimaatoplossingen. Deze thema’s zijn gekoppeld met de SDGs: SDG 3 (goede gezondheid en welzijn), SDG 12 (duurzame productie en consumptie) en SDG 13 (klimaat).

ADP belegt op dit moment in impact bonds. ADP heeft de ambitie om haar impactbeleggingen komende jaren verder uit te breiden. Hieronder worden de huidige beleggingen kort toegelicht.

ADP alloceert minimaal 2% van haar portefeuille naar impact bonds. Deze worden opgenomen in de staatsobligatie- en bedrijfsobligatieportefeuilles. De staatsobligatieportefeuille heeft een doelstelling van minimaal 5% green bonds. De bedrijfsobligatieportefeuille heeft een doelstelling van minimaal 10% impact bonds, en minimaal 1% meer impact bonds dan de benchmark.’

AHOLD

AHOLD is een OPF met eind Q4 2023 een belegd vermogen van € 5.531 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 39.159 actieve bijdragers en 13.136 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2023 een rendement van 11%.

Eind Q4 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 127.3% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 119.6% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Achmea IM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Achmea Pensioenservices.

Source: Ahold
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer