Pensioenfonds Archimedes treedt in onderhandeling met PGB

Guus Wouters

1 november 2017

Na opvraag van offertes van zeven verschillende uitvoerders, is het bestuur van pensioenfonds Archimedes in verdere onderhandeling getreden met uitvoerder PGB. Zo berichtte het fonds onlangs op haar website. Indien de onderhandelingen niet slagen, blijven de APFen Centraal Beheer APF, STAP en VOLO over als secundaire voorkeurskandidaten.

Eerste selectie
Het fonds had eerder een projectgroep ingesteld om onderzoek te doen naar alternatieve uitvoeringsmogelijkheden. Het fonds moest namelijk eerder constateren dat de huidige uitvoeringsmogelijkheid niet toekomstbestendig is. Er bleven, volgens het bestuur, twee opties over: liquideren of een collectieve overdracht.

Op grond van dit onderzoek werd, na constatering dat overdracht de beste optie is, een voorlopig selectie opgesteld. Deze selectie bestond uit de volgende partijen: BPF PGB, Centraal Beheer APF, De Nationale APF, Delta Lloyd APF, STAP, VOLO. Ook werd er gekeken naar United Pensions, een internationaal opererende pensioenfonds in Belgie.

PGB
Op grond van deze selectie werd uiteindelijk PGB uitgeroepen tot de voorkeurskandidaat. Het bestuur is intussen in verdere onderhandeling getreden. Naar eigen zeggen is het succes van deze onderhandeling afhankelijk van een aantal voorwaarden. Het fonds noemt als belangrijkste reden dat een eventuele overgang naar PGB niet gepaard mag gaan met een korting op de rechten en pensioenaanspraken van de deelnemers.

Het verantwoordingsorgaan heeft als extra voorwaarde gesteld dat een overschot na collectieve overdracht moet leiden “tot een evenredige verhoging van de pensioenaanspraken en rechten van alle deelnemers van collectieve overdracht van alle pensioenen naar PGB”.

Klik hier voor de factsheet van pensioenfonds Archimedes.

Klik hier voor de factsheet van PGB.

Archimedes is een OPF met eind Q2 2017 een belegd vermogen van € 567M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 427 actieve bijdragers en 783 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €1364 per deelnemer en de totale beleggingskosten 41bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2017 een rendement van -1%. Eind Q2 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 107% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 117% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non-external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Syntrus Achmea.

Bron: bericht website pensioenfonds Archimedes

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer