Pensioenfonds AVEBE kiest voor solidaire premieregeling

AVEBE publiceert op zijn website:

Zoals je wellicht weet is vorig jaar de Wet Toekomst Pensioenen van kracht geworden. Dit betekent dat alle pensioenregelingen in Nederland moeten veranderen. Ook onze pensioenregeling zal aangepast moeten worden.

De sociale partners bij Avebe besluiten hoe de nieuwe pensioenregeling eruit moet komen te zien. Inmiddels is duidelijk dat de nieuwe pensioenregeling een solidaire pensioenregeling wordt. Dit is een regeling waarbij de pensioenen gezamenlijk belegd worden en de risico’s ook samen worden gedeeld. Daarnaast zal er een buffer worden aangehouden om de pensioenen van gepensioneerden stabiel te houden. We noemen deze buffer een ‘solidariteitsreserve’. Over andere kenmerken wordt in het laatste kwartaal van dit jaar een besluit genomen.

De nieuwe pensioenregeling wordt per 1 januari 2027 ingevoerd.

AVEBE

AVEBE is een OPF met eind Q1 2024 een belegd vermogen van € 880 miljoen waarvan 45% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 1.055 actieve bijdragers en 2.051 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2024 een rendement van 7%.

Eind Q1 2024 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 133.6% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 115.9% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is AEGON AM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Visma Idella.

Source

Receive our alerts newsletter

Related Alerts

Grow your Institutional Business

Don’t hesitate to contact us if you have any questions.

Herengracht 162
1016 BP Amsterdam
The Netherlands

Email: info@exelerating.com
KvK: 65727746
Btw: NL856234011B01

Privacy Statement

Exelerating

Top