Pensioenfonds Bavaria reageert op boete DNB

Bavaria DNB

20 maart 2017

Pensioenfonds Bavaria heeft vlak voor de opheffing van het fonds een boete door De Nederlandsche Bank (DNB) opgelegd gekregen van € 10.000. De boete heeft betrekking tot een wijziging van het afdekkingsbeleid op 30 juli 2014 wat het risicoprofiel van het fonds heeft vergroot. DNB: “Hiermee heeft het pensioenfonds artikel 138 Pw in samenhang met artikel 16, vierde lid van het Besluit FTK overtreden, aangezien op 30 juli 2014 Stichting Pensioenfonds Bavaria in een situatie van een reservetekort verkeerde en een herstelplan van kracht was. Onder die omstandigheden is het een pensioenfonds niet toegestaan het risicoprofiel doelbewust te vergroten.”

Als reactie benadrukt het fonds allereerst dat de boete geen grote impact heeft: “De in de beschikking opgelegde boete heeft geen gevolgen voor de financiële situatie, dekkingsgraad, een mogelijke korting of indexatie. Ook de overdracht naar het Centraal Beheer APF (CBAPF) wordt hierdoor niet beïnvloed.”

Daarnaast laat het fonds weten geen bezwaar op de boete aan te tekenen, omdat dit ten eerste kostentechnisch niet wenselijk is: “de te maken kosten staan niet in verhouding tot de omvang van de boete. Het bestuur wil voorkomen dat eventuele kosten gevolgen hebben voor de (voormalige) deelnemers en pensioengerechtigden.” Ten tweede wil het fonds de overgang naar CBAPF niet vertragen: “Een boetebezwaarprocedure zou vertragend kunnen werken ten aanzien van de geplande collectieve waardeoverdracht naar Centraal Beheer APF.”

Klik hier voor de factsheet van Pensioenfonds Bavaria.

Bronnen:

Bavaria: http://www.bavariapensioenfonds.nl/Pages/Nieuws_20170316_DNB-legt-boete-op-reactie-pensioenfonds.aspx

DNB: https://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/nieuws-2017/dnb353756.jsp

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer