Pensioenfonds Blue Sky Group: Toekomst pensioenuitvoering

3 december 2021

Pensioenfonds Blue Sky Group publiceert: ‘Door de toenemende regelgeving kost het besturen van ons eigen fonds veel tijd, waardoor de belasting van het pensioenfondsbestuur te hoog wordt. Daarnaast zijn de kosten van de uitvoering erg hoog in verhouding tot het aantal deelnemers. Ook heeft de werkgever aangegeven een marktconforme pensioenregeling te willen, die past bij het aankomende pensioenakkoord. Binnen de huidige regeling drukken de zeer hoge herstelpremie en uitvoeringskosten te zwaar op de begroting van Blue Sky Group en zijn niet marktconform. Deze zaken waren voor de ondernemingsraad, de directie en het pensioenfonds reden om samen op zoek te gaan naar een passende en marktconforme oplossing voor de pensioenregeling en pensioenuitvoering voor de (oud) werknemers van Blue Sky Group.

Wat gebeurt er met de pensioenopbouw vanaf 1 januari 2022?

Voor deelnemers die nu werkzaam zijn bij Blue Sky Group vindt de pensioenopbouw vanaf 1 januari 2022 plaats in de vorm van een nieuwe pensioenregeling bij een andere pensioenuitvoerder.

Wat gebeurt er met het voor 1 januari 2022 opgebouwde pensioen?

De pensioenopbouw bij pensioenfonds Blue Sky Group stopt per 1 januari 2022. Het bestuur van pensioenfonds Blue Sky Group is bezig met een uitvoerig selectieproces voor een pensioenuitvoerder waaraan uw tot 1 januari 2022 opgebouwde pensioenaanspraken kunnen worden overgedragen. Naar verwachting zal de overdracht medio 2022 plaatsvinden. Vervolgens wordt het pensioenfonds later in 2022 opgeheven (geliquideerd). Het verantwoordingsorgaan is bij het traject betrokken en zal om een advies worden gevraagd.’

Blue Sky Group

Blue Sky Group is een OPF met eind Q2 2021 een belegd vermogen van € 100 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 159 actieve bijdragers en 32 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2021 een rendement van 3%.

Eind Q2 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 97.1% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 120.7% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Blue Sky Group en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Blue Sky Group.

Source: Pensioenfonds Blue Sky Group
Nederland - Zoek Alerts
Ontvang onze alerts nieuwsbrief
Market preferences
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer