Pensioenfonds BpfBouw stoot ABP van troon als meest duurzame pensioenfonds van Nederland

28 november 2023

Jaarlijks onderzoekt de VBDO het verantwoord beleggingsbeleid en de prestaties van Nederlandse pensioenfondsen, met steun van FNV. De benchmark beoordeelt de 49 grootste pensioenfondsen van Nederland, samen goed voor een totale waarde van meer dan 1.338 miljard in beheerd vermogen.

Piet Rietman, bestuurslid van FNV geeft het belang aan van het onderzoek: ‘Duurzaamheid is een steeds belangrijker onderwerp voor pensioenfondsen. Wij zien dat met name jonge vakbondsleden – en dus pensioendeelnemers – fondsen kritisch bevragen op bijvoorbeeld investeringen in de fossiele industrie.’

bpfBOUW Na lange tijd koploper

In 2017 nam ABP het stokje over van PFZW als meest duurzame pensioenfonds van Nederland. Die titel mochten zij gedurende zes jaar behouden. Met een score van 4,8 uit een maximum van 5, neemt bpfBOUW dit jaar de leiding. Eline Lundgren, bestuursvoorzitter bij het pensioenfonds: ‘BpfBOUW heeft de ambitie om zich elk jaar verder te ontwikkelen op het gebied van Verantwoord Beleggen, wij zijn trots op de prestatie die wij dit jaar behaald hebben.’

bpfBOUW wordt op de voet gevolgd door ABP (4,7) en PME (4,5). Pensioenfonds SNS REAAL was vorig jaar de snelste stijger en best presterende kleine pensioenfonds en leidt dit jaar wederom de ranglijst voor het best presterende, kleine pensioenfonds (minder dan €5 miljard aan beheerd vermogen). Haitse Hoos, investment officer van Pensioenfonds SNS REAAL: ‘Met dank aan een goed ondersteunende fiduciair, een voortvarende beleggingscommissie en besluitvaardig en ambitieus bestuur hebben we wederom mooie stappen kunnen zetten. Terwijl de complexiteit steeds toeneemt hebben we nog steeds verbeteringen kunnen aanbrengen in ons beleid en in de portefeuille. Ook door middel van fondsbeleggingen is veel mogelijk.’

Pensioenfonds Achmea klimt van plek 30 naar 19 en is daarmee de snelste stijger van 2023.

Vrouw nog ondervertegenwoordigd in bestuur

In 2015 bleek uit de benchmark van de VBDO dat slechts 16% van de bestuursleden van Nederlandse pensioenfondsen vrouw was. Uit het onderzoek van de VBDO blijkt dat in 2022 dit aantal is gestegen naar 32%. Angélique Laskewitz, directeur bij de VBDO: ‘Ja, er is gelukkig een stijgende lijn zichtbaar. Maar over acht jaar genomen wel een vrij vlakke. Bedenk je ook dat bij slechts iets meer dan één van de tien pensioenfondsen de helft man en de andere helft vrouw is en nog geen één op de 20 fondsen heeft een bestuur met meer vrouwen dan mannen. Mannen zijn blijkbaar dus nog steeds de absolute norm.’

Ger Jaarsma, voorzitter van de Pensioenfederatie: “Hoewel veel pensioenfondsen bezig zijn met het onderwerp, zien we niet alle pensioenfondsorganen al divers en inclusief zijn. O.a. om de genderverdeling in besturen te verbeteren, komt er daarom een speciale Taskforce diversiteit & inclusie. De Taskforce is een initiatief van werknemers- en werkgeversorganisaties en de Pensioenfederatie dat begin 2024 wordt gepresenteerd.”

Sector steeds duurzamer ook zonder data

Als geheel scoort de sector dit jaar gemiddeld hoger (3,2) dan vorig jaar (2,7). Sara Heinsbroek, projectmanager van de benchmark benadrukt: ‘We zijn natuurlijk blij met deze ontwikkeling. Er zijn geen significante ontwikkelingen in de methodiek, dus we kunnen wel zeggen dat er goede stappen worden gezet door de sector als geheel.’

Wel heeft Heinsbroek nog een dringende boodschap: ‘De duurzaamheidsuitdagingen worden in toenemende mate complex en urgent. We horen veel berichten dat er onvoldoende data beschikbaar is. De situatie vereist echter dat er hoe dan ook snel beslissingen genomen moeten worden. Voel je als fonds dus comfortabel met het gebruik van alternatieve informatiebronnen en het nemen van beslissingen op basis van onvolledige beelden. Ongemakkelijke gesprekken moeten worden gevoerd, dus ga ze aan en werk samen met andere fondsen om effectief te kunnen werken aan de doelen die je wilt bereiken.’

Achmea

Achmea is een OPF met eind Q2 2023 een belegd vermogen van € 8.567 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 11.969 actieve bijdragers en 7.209 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2023 een rendement van 1%.

Eind Q2 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 139.5% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 117.1% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Achmea IM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Achmea Pensioenservices.

Bouwnijverheid

Bouwnijverheid is een BPFv met eind Q2 2023 een belegd vermogen van € 61.864 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 162.512 actieve bijdragers en 250.512 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2023 een rendement van 0%.

Eind Q2 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 128.0% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 123.3% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is APG en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door APG.

Zorg en Welzijn

Zorg en Welzijn is een BPFv met eind Q2 2023 een belegd vermogen van € 221.472 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 1.365.400 actieve bijdragers en 580.600 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2023 een rendement van 1%.

Eind Q2 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 112.6% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 125.0% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is PGGM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door PGGM.

Source: VBDO
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer