Pensioenfonds Calpam staakt voorgenomen overdracht van pensioenen naar verzekeringsmaatschappij Lifetri

Het bestuur van Stichting Calpam Pensioenfonds heeft in het onlangs gepubliceerde document Jaarverslag 2023-12 aangegeven dat zij hebben besloten af te zien van de geplande overdracht van opgebouwde pensioenen naar een verzekeringsmaatschappij.

Het fonds schrijft hierover het volgende: “Als uitkomst van de onderhandelingsfase en start van de implementatiefase van het toekomsttraject heeft het bestuur in de bestuursvergadering van 15 december 2023 besloten, onder voorbehoud van geen verbod door DNB, de opgebouwde pensioenen middels een CWO over te dragen naar een verzekeringsmaatschappij. Behoudens een vaste jaarlijkse indexatie van 3% blijven de voorwaarden van de pensioenregelingen daarbij verder gelijk.”

Op 17 april 2024 zag het bestuur zich echter genoodzaakt dit besluit te herzien. Het fonds vermeldt: “De reden hiervoor is dat in het beoordelingsproces van de CWO nieuwe omstandigheden zijn aangedragen waardoor partijen met elkaar in gesprek zijn gegaan over de aanstaande overdracht. Deze gesprekken hebben geresulteerd in het inzicht bij beide partijen dat het voor de deelnemers van SCP beter is de voorgenomen overdracht niet te laten doorgaan. Het bestuur van SCP zal zich de komende tijd gaan beraden op alternatieven.”

In december berichtte Exelerating over de overdracht naar Lifetri: https://dashboard.exelerating.com/nl-market/alerts/stichting-calpam-pensioenfonds-draagt-pensioenverplichtingen-over-aan-lifetri/

Calpam

Calpam is een OPF met eind Q1 2024 een belegd vermogen van € 45 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 2 actieve bijdragers en 169 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2024 een rendement van 0%.

Eind Q1 2024 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 178.6% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 106.4% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Phenox.

Source

Receive our alerts newsletter

Related Alerts

Grow your Institutional Business

Don’t hesitate to contact us if you have any questions.

Herengracht 162
1016 BP Amsterdam
The Netherlands

Email: info@exelerating.com
KvK: 65727746
Btw: NL856234011B01

Privacy Statement

Exelerating

Top