Pensioenfonds Chemours brengt pensioen onder bij Nationale-Nederlanden

2 juli 2019

NN publiceert op haar website:

“Nationale-Nederlanden neemt de pensioenverplichtingen en bezittingen van niet-actieve deelnemers van Stichting Pensioenfonds Chemours over. Het fonds is een van de eerste pensioenfondsen in Nederland dat gebruik maakt van een dergelijke opzet waarbij niet-actieven en actieven worden ondergebracht bij verschillende pensioenuitvoerders.

De niet-actieve deelnemers ontvangen van Nationale-Nederlanden hun levenslang pensioen. Daarnaast krijgen zij op 1 januari 2020 een éénmalige inhaalindexatie en vanaf dat moment ook een gegarandeerde jaarlijkse indexatie. Het gaat om ongeveer drieduizend deelnemers. Met de overdracht is een bedrag van EUR 820 miljoen gemoeid.

Nieuwe medewerkers kregen sinds 1 juli 2013 een beschikbare premieregeling. Deze was per 1 januari 2019 al ondergebracht bij dochteronderneming BeFrank.

Alle opgebouwde pensioenaanspraken van actieve deelnemers van Chemours Netherlands BV worden overgedragen naar een algemeen pensioenfonds, waar een intentieverklaring mee is afgesloten. Het voornemen is dat alle collectieve waardeoverdrachten per 1 oktober 2019 plaatsvinden, na goedkeuring van DNB. Pensioenfonds Chemours wordt vervolgens geliquideerd.

Fondsprofiel Chemours Nederland:

Chemours Nederland is een OPF met eind Q1 2019 een belegd vermogen van € 1,094 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2017 502 actieve bijdragers en 1,831 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2019 een rendement van 9.2%. Eind Q1 2019 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 127% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 117.2% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Non-external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door RiskCo

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer